Socialpolitik

Nu gøres det sociale frikort permanent

Af Linea Søgaard-Lidell, socialordfører

22. februar 2024 kl. 09:31

Det sociale frikort er en fantastisk mulighed for, at udsatte borgere kan få foden indenfor døren på arbejdsmarkedet. Derfor er Venstre glade for, at tiltaget bliver permanentgjort.

Frikortet er et fremragende eksempel på liberal socialpolitik, der virker. I Venstre tror vi på, at alle mennesker har en værdi, og at alle mennesker har et potentiale. Det potentiale kan det sociale frikort være med til at opfylde.

Rent teknisk er det sociale frikort egentlig meget simpelt. Udsatte danskere – det kan være hjemløse, personer med misbrug eller psykisk syge – har ved brug af frikortet mulighed for at tjene op til 40.000 kroner skattefrit årligt, uden at dette modregnes i deres offentlige ydelser.

Det er simpelt, men effektivt. Siden frikortet blev etableret på forsøgsbasis i 2019, har erfaringerne været rigtig gode.

Frikortet har været en mærkesag for os længe. For os at se er det vigtigt for menneskers trivsel, at de får mulighed for at bidrage, og for at være en del af det fællesskab, man møder på et arbejde, og på den måde få en tilværelse med mere formål og værdighed.

Heldigvis viser erfaringerne også, at flere borgere oplever øget trivsel, både fysisk og mentalt. Mange får endda mod på at bevæge sig længere ind på arbejdsmarkedet, mod uddannelse og mod et mere selvstændigt liv. Det er rigtig, rigtig godt.

Derfor besluttede vi under finansloven for 2024, at frikortet skal være en permanent ordning, og nu er vi i gang med at vedtage lovgivningen.

Det er en sejr for den liberale socialpolitik, men mest af alt en sejr for de udsatte danskere, som får en mere overskuelig vej ind på arbejdsmarkedet. I Venstre mener vi, at alle skal have muligheden for at bidrage med det, de kan. Frikortet giver den fleksibilitet, som de mest udsatte danskere har brug for, så de også kan opleve glæden ved at gøre en indsats og yde et stykke arbejde, når de kan overskue det, og gå ud af døren med lidt penge på lommen.

I dag er omkring 10.000 borgere blevet visiteret til et socialt frikort i deres kommune, og ca. halvdelen har anvendt frikortet i forbindelse med en eller flere ansættelser. I fremtiden vil endnu flere udsatte borgere nu have noget at stå op til om morgenen.

Alle skal have mulighed for at bidrage med det, de kan. Men for at det kan lade sig gøre, har nogle brug for lidt ekstra støtte på vejen. Sådan en slags støtte er det sociale frikort, og jeg er glad for, at vi nu gør en meget konkret forskel for nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste