Sundhed og velfærd

Et sundhedsvæsen i verdensklasse - også i fremtiden

Det går fremad i Danmark - også i sundhedsvæsenet. Men vi er ikke i mål.
De seneste 17 år har skiftende danske regeringer arbejdet for et stærkt sundhedsvæsen, som alle kan føle sig trygge ved. Og i 13 af de 17 år har der stået Venstre på langt størstedelen af de tiltag, der har forbedret sundhedstilbuddene for danskerne.

Som parti tog vi livtag med de ventelister og den uværdige behandling, som før 2001 fik mange danskere til at tage udlandet i håbet om en bedre behandling.

Venstre udformede patientrettigheder, som helt grundlæggende sikrer, at patienter står før systemet. Og så har vi med økonomiske investeringer i nye sygehuse og med flere store kræftplaner sikret, at danskerne nu får en langt bedre og hurtigere udredning og behandling end tidligere.

Men vi er ikke i mål. Og alt for mange – både sundhedspersonale og patienter – oplever fortsat udfordringer. Lad mig nævne tre af de allerstørste:

For det første mangler vi nærhed. Det gælder eksempelvis patienter med relativt simple, men behandlingskrævende, kroniske sygdomme. Her er behandlingstilbuddene ofte alt for langt væk fra borgeren.

Vi vil bringe den ukomplicerede behandling tættere på patienten. Eller sagt på en måde: Alt det, der ikke er svært, skal være nært.

For det andet skal der mere sammenhæng i sundhedsvæsenet. Alt for ofte ser vi, at patienter falder imellem to stole mellem egen læge og region Det skal vi lave om på. Vi skal sikre sammenhængende forløb i vores sundhedsvæsen, så det er klart, hvem der har ansvaret. Det giver en mere tryg og tillidsbaseret behandling.

Og for det tredje er Danmark et alt for lille land til de store forskelle, vi lige nu kan se i nogle sundhedstilbud. Når mere end ni ud af ti børn og unge i psykiatrien bliver udredt til tiden i Region Nordjylland, mens det er mindre end seks ud af ti i Region Hovedstaden, så er det ganske enkelt ikke godt nok.

Vi vil gøre mere ud af at udligne de uacceptable geografiske forskelle. Eksempelvis ved at sørge for at gode regionale erfaringer udbredes til hele landet, så alle får glæde af ny og bedre behandling.

Det danske sundhedsvæsen har taget markante fremskridt de seneste ti år. Men vi må aldrig stille os tilfredse. Vi skal i stedet skabe grundlaget for de næste ti års forbedringer. Til glæde for alle danskere i hele landet – og ikke mindst for de ansatte, patienterne og deres pårørende.