Sundhed og velfærd

Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig

Sundhedsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev præsenteret i Spejlsalen i Statsministeriet

Regeringen og DF har i dag indgået en sundhedsaftale, som udstikker en klar retning for fremtidens sundhedsvæsen i Danmark. Med aftalen sikrer vi et sundhedsvæsen, som kommer tættere på borgerne - med flere penge og mere tid til personale og patienter.

Vi uddanner 2.000 flere sygeplejersker og uddanner flere læger, så vores hårdtarbejdende sundhedspersonale får flere nye kolleger, og så vi kan sætte ind for at skabe bedre lægedækning i hele landet. Og så tager vi et opgør med de fem forskellige regionale sundhedsvæsener med forskellig kvalitet. Vi laver en stærkere national retning af sundhedsvæsenet, så patienternes rettigheder overholdes i alle dele af landet. Så den enkelte danskers behandling ikke afhænger af postnummeret.

Med regeringen og DF’s sundhedsaftale har danskerne nu et klart valg om fremtidens sundhedsvæsen: Vil man gå Mette Frederiksens usikre vej med tomme løfter om 1.000 sygeplejersker, der ikke findes, og tvangsudskrivning af unge læger? Eller vil man gå regeringens sikre vej med et sundhedsvæsen tæt på borgerne, hvor vi målrettet løfter kvaliteten for patienterne og giver vores hårdt trængte sundhedspersonale flere nye kolleger?

I blå blok tager vi ansvar for de udfordringer, vores sundhedsvæsen står over for nu. Og der findes ingen lette løsninger, hvis vi skal have behandlinger af høj kvalitet i fremtiden. Derfor skal vi have en ny retning i sundhedsvæsenet. Til gavn for både personale, patienter og pårørende.

Det indeholder sundhedsaftalen:

  • 20 nye akutberedskaber – dvs. ambulancer og akutlægebiler – over hele landet
  • Nye moderne sundhedshuse til det nære sundhedsvæsen
  • 320 flere læger i almen praksis
  • Uddanne 2.000 flere sygeplejersker
  • Flere sengepladser i psykiatrien
  • Ét landsdækkende akutnummer
  • En Nærhedsfond på 8,5 mia. kr.
  • Flere og stærkere patientrettigheder
  • 21 sundhedsfællesskaber med patient- og pårørenderåd.

Læs mere om aftalen hos regeringen.dk.