Sundhed og velfærd

En reform af sundhedsvæsenet haster fortsat

Et stærkt og trygt offentligt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundsten i vores fælles velfærdssamfund. Det er vigtigt for os alle som danskere.

Venstre har altid kæmpet for et sundhedsvæsen, der sætter patienten i centrum – og dermed mennesket foran systemet. Derfor har vi indført stærke patientrettigheder, der giver patienterne ret til hurtig udredning og behandling, uanset om sygdommen er fysisk eller psykisk. Vi har givet kræftområdet et markant løft med flere kræftplaner, der har løftet behandlingskvaliteten og sikret, at langt flere danskere i dag overlever en kræftsygdom.

For bare at nævne et par af de markante V-resultater, der har sikret langt kortere ventelister og bedre behandling for patienterne.

Vi er nået langt på sundhedsområdet – men vi er desværre langt fra i mål.

Danskerne fortjener et sundhedsvæsen med større sammenhæng, nærhed og mere ensartet høj kvalitet. For det må ikke være ens uddannelse, postnummer eller størrelsen på pengepungen, der afgør ens muligheder for at få hurtig hjælp.

I 2019 indgik den daværende VLAK-regering og DF en aftale om en sundhedsreform, så vi kunne tage de næste skridt mod et sundhedsvæsen i verdensklasse. Den indeholdt bl.a. en markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen med nye moderne sundhedshuse, flere praktiserende læger, sundhedsfællesskaber, en ny kvalitetsplan, mere personale, flere akutberedskaber, styrkede patientrettigheder og meget mere.

Det var på mange måder en god reform, der ville rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne og give et markant løft. Men der var desværre ikke flertal for det efter valget.

Det er politik. Men udfordringerne i sundhedsvæsenet er ikke forsvundet af den grund. Og en reform af sundhedsvæsenet haster fortsat.

Alt for mange patienter oplever fortsat at falde mellem to stole, når de har brug for pleje og behandling. Alt for mange oplever fortsat at skulle rejse langt for selv simple behandlinger, som kunne håndteres langt tættere på den enkelte dansker. Og alt for mange oplever, at vores dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet bruger deres tid forkert i stedet for på det arbejde, som de brænder for. Det er ikke i orden, og der er et stort behov for at gøre noget ved det.

Et element i sundhedsreformen fra 2019 var, at partierne bag ønskede at nedlægge regionerne og forenkle administrationen, så vi kan bruge flere ressourcer på patienterne. Diskussionen om struktur kom desværre på mange måder til fuldstændigt at overskygge indholdet. Også internt hos os selv i Venstre, hvor det ikke er nogen hemmelighed, at der findes forskellige holdninger til, hvordan strukturen for vores sundhedsvæsen bedst indrettes.

Som ny formand har det været vigtigt for mig, at jeg har fået lyttet grundigt til Venstres bagland. Det har jeg gjort – og koblet med de mange drøftelser, som jeg har haft rundt om i hele Danmark, er jeg som formand også parat til at konkludere, at:

  • Venstre ønsker fortsat en reform af sundhedsvæsenet, og det haster med at komme i gang. For problemerne er ikke forsvundet, blot fordi der er kommet en ny regering eller på grund af corona-krisen. På nogle områder er problemerne faktisk forværret – eksempelvis ser vi nu igen voksende ventelister og bekymrende tegn på forsinket diagnose og behandling af kræft under coronaen.
     
  • Venstre mener stadig, at der er behov for større sammenhæng og mere nærhed i vores fælles sundhedsvæsen. Derfor er der også stadig behov for f.eks. nye moderne sundhedshuse, flere praktiserende læger, styrkede patientrettigheder, sundhedsfællesskaber, en ny kvalitetsplan, mere personale og flere akutberedskaber rundt i Danmark. Og vi har også fortsat en politisk ambition om at nedbringe udgifterne til administration og i stedet bruge pengene på patienterne.
     
  • Til gengæld ønsker Venstre ikke, at regionerne nedlægges. Vi er parate til, og ønsker i samarbejde med et flertal i Folketinget, at gennemføre en reform af sundhedsvæsenet, hvor regionerne fortsat består.

Jeg har derfor også en klar opfordring til Mette Frederiksen og S-regeringen: Lad os nu komme i gang i fællesskab i det kommende folketingsår, frem for at regeringen trækker tiden ud.

Jeg er nemlig helt enig i det fælles opråb fra kommuner, regioner, læger og fagforbundene FOA og HK om, at der er brug for en reform af sundhedsvæsenet. Et opråb, de sendte til S-regeringen i starten af året.

For udfordringerne for patienter, pårørende, medarbejdere og ledere hober sig op, og det haster med at løse dem. Det vil vi i Venstre fortsat arbejde stenhårdt for. For vi skal have mennesket mere i centrum i vores sundhedsvæsen.

Lad os nu komme i gang.