Sundhed og velfærd

Corona: Ny aftale for ældre er ikke ambitiøs nok

En ny aftale på ældreområdet er i dag blevet vedtaget i Folketinget - uden Venstre. Efter flere ugers forhandlinger stod det klart, at regeringens udspil ikke var ambitiøst nok.

"Venstre har hele vejen igennem sagt, at vi ønsker at fordoble den økonomiske ramme og prioritere varme hænder. Vi ønsker indsatser mod ensomhed og et løft af indsatsen for demensramte familier. Det blev ikke imødekommet", siger Venstres ældreordfører, Jane Heitmann
 
I de forhandlinger, som har stået på de seneste uger, har det været et kardinalpunkt for Venstre, at vores ældre på både plejehjem og hjemme i stuerne virkelig skal kunne mærke et løft. Corona-krisen har været ekstra hård særligt for vores ældre. Men desværre har regeringen ikke været parat til at imødekomme Venstres krav.
 
I en god aftale kan alle parter kunne se sig selv. Med det aftaleudkast, som blev lagt på bordet, var Venstre hverken imødekommet på et løft af økonomien eller i forhold til vores ønske om flere varme hænder til at passe på vores udsatte og ensomme ældre.
 
"Venstre havde konkret foreslået 140 millioner kr. mere til bl.a. flere ergoterapeuter på plejehjemmene, flere aflastningsmuligheder for de mange pårørende, som passer en ældre dement i hjemmet, og trygge aktiviteter for ældre demente. Alle disse indsatser kræver et markant løft af økonomien. Og det ville regeringen ikke levere", siger Jane Heitmann og fortsætter:
 
"Jeg er dybt forundret over, at regeringen ikke ønsker at prioritere de tusindvis af ældre og pårørende, som er hårdt ramt af krisen".
 
Tusindvis af ældre har siden krisens start isoleret sig. Og demensramte familier bidrager hver dag med en stor indsats for at passe en demensramt i eget hjem døgnet rundt. Vi ved, at de pårørende er ved at knække og har brug for, at nogen holder hånden under dem. Det vil Venstre gerne være garant for. Men aftalen åbnede ikke for den mulighed.
 
"Vi havde gerne set en langt mere massiv prioritering af demens. Ikke mindst i forhold til pårørendeindsatsen, fordi demens i høj grad også er en sygdom, som trækker kraftige veksler på de pårørende. Derfor skuffer det mig også dybt, at regeringen ikke var klar til at sætte massivt ind over for en særligt sårbar gruppe", siger Jane Heitmann.
 
I denne corona-tid sidder mange ældre alene og ensomme på plejehjemmene uden tilbud om aktiviteter. Derfor har Venstre under forhandlingerne foreslået at prioritere midler, så flere ergoterapeuter kan hjælpe de ældre med at røre sig på en god og tryg måde, og flere musikpædagoger, fordi vi ved, at musik er godt for de ældres trivsel. Heller ikke de ønsker har regeringen ønsket at imødekomme.
 
"Jeg er ærgerlig over, at Venstre og regeringen ikke kunnet finde hinanden. Men det er hjerteblod for Venstre, at ældre og ensomme kan leve et trygt og værdigt liv – også under corona", afslutter Jane Heitmann.