Sundhed og velfærd

Børnene er Danmarks fremtid

Foto: Jens Astrup

I går besøgte Lars Løkke Rasmussen og MF Louise Schack Elholm (V) børneinstitutionen Tinsoldaten i Ringsted, som med succes har indarbejdet skæve åbningstider og en natafdeling. 

I Danmark har de fleste børn udsigt til et godt børneliv; en tryg opvækst i ordentlige rammer, hvor dygtige pædagoger i landets daginstitutioner tilbyder en tryg dagligdag, mens forældrene går på arbejde.
 
Sådan skal det også være i fremtiden.
 
I de kommende år vil presset på vores daginstitutioner stige. Frem mod 2025 vil der komme 50.000 flere 0-5-årige børn. Og heldigvis for det. De er Danmarks fremtid.
 
Men det stiller også krav. Vi skal i tide træffe de nødvendige beslutninger, der sikrer, at vores daginstitutioner kan følge med.
 
Venstre ønsker derfor en flerårig børneplan.

Vi vil sammen med relevante organisationer - herunder Kommunernes Landsforening, FOA og BUPL - lave en plan for, hvordan vi kan skabe endnu bedre daginstitutioner med bedre normeringer.
 
Vi vil sætte os sammen med parterne på området og lave en ”mini-trepartsaftale”, der lægger en klar plan for, hvordan vi styrker vores daginstitutioner. Vi ønsker, at parterne bliver enige om en høj kvalitetsstandard i forhold til, hvor mange voksne der er pr. barn.

Samtidig skal vi sikre, at vi kan ansætte flere pædagoger og sikre opkvalificering og efteruddannelse. Og så skal vi frigøre mere tid, så personalet kan fokusere på det, der er vigtigst: børnene.
 
Vi vil sikre mere tillid, tryghed og trivsel for børnefamilierne. Og det kan vi, fordi vi er et ansvarligt parti, der har sikret, at der er styr på økonomien – og at vi derfor har råd til at prioritere vores velfærd.

På grund af Venstres ansvarlige økonomiske politik har vi råd til at give danskerne et velfærdsløfte: de næste seks år vil vi investere 69 mia. kr. i mere og bedre velfærd – så pengene passer til befolkningsudviklingen.