Venstres ældrepolitik vil give vores ældre frihed til at vælge.

Frihed til at vælge

Gennem hele livet har man frihed og mulighed til at indrette sit liv, som vi ønsker det. Hvorfor skal de muligheder lige pludselig forsvinde, blot fordi man bliver ældre? 

Gennem hele livet har man frihed og mulighed til at indrette sit liv, som vi ønsker det. Hvorfor skal de muligheder lige pludselig forsvinde, blot fordi man bliver ældre? 

Venstre vil indføre en ny national fritvalgsgaranti på tværs af hele Danmark. Pengene skal følge borgeren, så de ældre får markant større frihed til selv at vælge. Og de ældre skal have bedre information og vejledning.

 

Konkret foreslår vi:

 
1: Ny national fritvalgsgaranti på tværs af hele Danmark

Venstre foreslår, at der indføres en ny national rettighed til frit valg på ældreområdet. Det vil styrke de ældre frie valg markant. Med fritvalgsgarantien i hånden får den ældre ret til selv at vælge, hvem der skal levere den personlige pleje, praktiske hjælp og madservice, som de er visiteret til. Leverandøren skal alene opfylde nogle overordnede og passende kvalitetskrav.

I dag er der ved lov etableret frit valg på store dele af ældreområdet. For rigtig mange af landets ældre indebærer det frie valg imidlertid, at de ikke har ret meget at vælge mellem. I flere kommuner kan de ældre fx kun vælge mellem én offentlig og én privat leverandør, når det gælder praktisk hjælp eller personlig pleje. 

Venstre mener ikke, at mulighederne for de ældres frie valg skal være betinget af kommunalbestyrelsens nåde og gode vilje i et bureaukratisk system. 

Der er behov for markant at styrke de ældres frie valg, så langt flere får friheden til selv at vælge mellem mere. Som ældre skal man uanset postnummer selv være udstyret med retten til at kunne vælge, hvem der kommer ind over dørtærsklen i ens private hjem og leverer fx praktisk hjælp eller personlig pleje. Borgeren skal sættes før systemet.

Ældre der er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, skal selv kunne vælge hvilken som helst privat eller offentlig leverandør. Leverandøren skal alene opfylde nogle overordnede og passende kvalitetskrav. For mennesker er forskellige og har forskellige præferencer livet igennem.

Det frie valg handler om at sætte det enkelte menneske over systemtænkningen. De ældre skal derfor selv kunne bestemme, om hjemmehjælp skal leveres af kommunen, fra Danske Diakonhjem eller en helt anden leverandør, som den ældre er tryg ved og selv har valgt.

Med fritvalgsgarantien følger pengene borgeren. Svarede til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Og kommunerne kan ikke begrænse de ældres frie valg. 

 

2: Ældrevejleder

Venstre vil give de ældre adgang til ældrevejledere, der kan vejlede den enkelte i muligheder for det frie valg. Ældre og deres pårørende skal kunne tilvælge rådgivning fra en uvildig ældrevejleder, der kan vejlede, guide og oplyse om mulighederne for at finde den rette plejebolig og for at gøre optimal brug af fritvalgsgarantien. 

Målet for Venstre er, at hjælpe ældre borgere og eventuelt deres pårørende til at kunne træffe et aktivt og frit valg af serviceydelser. Det skal hjælpe til at skabe et overblik over de valgmuligheder og friheder, som fritvalgsgarantien giver.

Undersøgelser viser, at de ældre er begejstrede for det frie valg. Seks ud af ti ældre mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt selv at kunne vælge, hvem der kommer i hjemmet og hjælper med det praktiske eller den personlige pleje[i]. Mange ældre har hørt om frit valg, men alt for få ved, hvad de kan vælge imellem og hvilke muligheder det frie valg giver[ii]. Det mindsker deres muligheder og værdigheden i ældreplejen. 

Frit valg skal være tilgængeligt for alle ældre og ikke kun for de socialt stærkeste, som har overskuddet til at sætte sig ind i lovgivning og paragrafer. Derfor er muligheden for at tale med en ældrevejleder vigtig.

 

Økonomi

Venstre prioriterer 50 mio. kr. til opstart af ældrevejledernes virke i Venstres finanslovsprioriteter for 2022.

 

Kilder

[i] DI: ”Et velfungerende frit valg”, 2021

[ii] DI: ”Knap hver tredje ældre kender til det frie valg inden for plejehjem”, juli 2020


Læs også: