Venstres ældrepolitik vil give vores ældre frihed til at bo, hvor de vil.

Frihed til at bo - i hele Danmark 

Friheden til at bo og leve som man ønsker, skal ikke forsvinde blot fordi, man bliver ældre.

Friheden til at bo og leve som man ønsker, skal ikke forsvinde blot fordi, man bliver ældre. Derfor skal der være mere frihed og flere muligheder for selv at vælge, hvordan man vil bo i sin alderdom.

 

Konkret foreslår vi:

 
1. Alle kommuner skal have friplejehjem

Venstre mener, at alle ældre i hele Danmark skal kunne vælge at bo på et friplejehjem, når der er brug for ekstra pleje og omsorg. Derfor har Venstre en ambition om, at der skal være friplejehjem i alle landets kommuner, så vores ældre får et reelt frit valg. Det vil sikre flere og mere mangfoldige tilbud, og det gavner den enkeltes mulighed for at leve det liv, man selv vælger.

 

Hvad betyder det?

I dag har kun 41 kommuner et friplejehjem.[i] Samtidig ved vi, at kun hver tredje ældre kender til det frie valg af plejebolig/plejehjem.[ii] For rigtig mange er der samlet set ikke gode muligheder nok for at vælge, når man skal finde alderdommens bolig. Med et begrænset udbud, er muligheden for et solidt, frit valg ringere. Med flere friplejehjem får de ældre bedre mulighed for at finde et tilbud, som passer til netop dem.

Med flere friplejehjem vil Venstre give de ældre og deres pårørende et reelt frit valg, når de skal beslutte, hvor den ældre ønsker at bo i plejebolig. På et friplejehjem kan man tematisere boformen og de tilbud af aktiviteter beboerne gives. Dermed kan der målrettes tilbud til de enkelte ældre, der bor på et givent friplejehjem.

 

2. Nemmere at blive boende i egen bolig

Venstre vil gøre boligmassen mere fleksibel, så man nemmere kan omdanne sin seniorbolig til en plejebolig, når behovet opstår og ønsket om at blive er tilstede. Det giver mere selvbestemmelse, større tryghed og flere muligheder til den enkelte ældre for at blive i egen bolig. 

 

Hvad betyder det?

Når ens plejebehov øges skal man til tider i dag flytte, da mange boliger har bestemte etiketter, som gør at de indretnings- og statusmæssigt ikke kan indpasses til et øgede plejebehov. Derfor skal mange af vores ældre igennem flere flytninger sidst i livet – og ikke altid af fri vilje. Det kan stresse og skabe utryghed for den ældre og de pårørende.

For at gøre omdannelsen mellem senior- og plejeboliger mere flydende vil Venstre ændre, hvordan service-, bolig-, og almenlejeloven kan justeres, så boligmassen gøres mere fleksibel.

 

3: Bedre muligheder for at bo sammen med den du elsker hele livet

Venstre vil give bedre muligheder for, at du kan bo sammen med den, som du elsker gennem hele livet, for de par der ønsker det. Der skal derfor være bedre muligheder for at lade ægtepar dele en bolig på plejehjem

 

Hvad betyder det?

For alle vil det være et kæmpe tab, når den ene ægtefælle efter mange års ægteskab bliver plejekrævende og må flytte i en plejebolig alene. Hvis parrets ønske er et andet, så skal vi som samfund gøre, hvad vi kan for at undgå, at den sidste del af livet leves med så store personlige afsavn, som et farvel til ens ægtefælle er, når helbredet kræver ekstra omsorg og høj faglighed.

Allerede eksisterende tilbud med to-personers plejeboliger skal tydeliggøres for de ældre, så de er lette at identificere. For at give bedre adgang til, at du kan bo sammen med den du elsker gennem hele livet, vil Venstre også afsætte en pulje til at ombygge plejehjem. Der skal indrettes flere værelser således, at et ægtepar kan leve sammen.

 

Økonomi

Venstre afsætter en pulje på 50 millioner kroner årligt til ombygning af plejehjem, så du kan bo med den du elsker i denne del af livet også. Det finansieres i Venstres forslag til Finanslov af 2022.

 

Kilder og noter

[i] DI: ”I mere end halvdelen af kommunerne har ældre ikke et alternativ til kommunale plejeboliger”.

[ii] DI: ”Knap hver tredje ældre kender til det frie valg inden for plejehjem”, juli 2020

 


Læs også: