Venstres klimapolitik

Venstres grønne 2030-plan

Venstre har lanceret en grøn og ambitiøs 2030-plan, hvor vi foreslår at investere 60 mia. kr. i den grønne omstilling, så vi kan indfri vores klimareduktionsmål. Klimakrisen er alvorlig, og vi skal handle nu, hvis vi skal værne os mod de massive klimaudfordringer, som hele verden oplever. Samtidig har Ruslands invasion af Ukraine øget behovet for omstillingen af vores energisystem, så vi skal blive fri af russisk gas hurtigst muligt.

Pengene vil vi bl.a. bruge på meget mere vedvarende energi, fremtidssikring af elladeinfrastrukturen, mere forskning og udvikling, en grøn håndsrækning til boligejere, to nye supplerende klimamål og meget mere.

Læs Venstres grønne 2030-plan her.

Venstre vil investere i klimasikring af Danmark

Konsekvenserne af klimaforandringerne kan allerede mærkes. Kloden bliver varmere, vandstandene i havene stiger, og vi oplever ekstreme vejrfænomener. Det vil påvirke danskerne i højere og højere grad.

Den udvikling vil Venstre ikke passivt lade stå til. Vi har foreslået at investere 10 mia. kr. til at beskytte vores land bedre mod klimaforandringerne.

Pengene kan bl.a. bruges på anlæggelse af diger, pumpeanlæg, sluseanlæg, kystsikring og kloakering, der kan håndtere større vandmasser.

Forslaget er en del af Venstres grønne 2030-plan.

En klog og markedsdrevet grøn omstilling

Klimaforandringerne er dybt alvorlige, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu.

Venstre har sammen med et bredt flertal i Folketinget vedtaget en klimalov, hvor vi har sat et mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, sammenlignet med niveauet i 1990. Det langsigtede mål er, at Danmark skal være helt klimaneutral i senest 2045. For at nå det mål skal vi lave en omfattende omstilling af vores samfund samtidig med, at vi inspirerer andre lande til at gøre det samme.

Men det er ikke lige meget, hvordan vi griber den grønne omstilling an, hvis det skal lykkedes. 
I Venstre ønsker vi en markedsdrevet omstilling, hvor vi investerer i den grønne omstilling og sikrer, at vores virksomheder er med til at drive omstillingen. Vi skal derfor investere i den grønne omstilling på en måde, hvor vi fastholder og skaber nye grønne job i Danmark.

Vi skal gøre den grønne omstilling til århundredets erhvervsmulighed for virksomheder i hele landet. 
Alt fra det lille landbrug, produktionsvirksomheden, den store teknologivirksomhed og den lille selvstændige.

Når venstrefløjen taler om den grønne omstilling, bliver dansk erhvervsliv fremstillet som fjenden. I Venstre mener vi i stedet, at vi skal se vores virksomheder som en del af løsningen.  På den måde kan vi skabe flere danske arbejdspladser samtidig med, at vi udvikler nye grønne løsninger nationalt, der kan eksporteres internationalt.

Derfor var det også helt afgørende for Venstre, at vi med aftalen om en grøn skattereform sikrede en CO2-afgift og markante CO2-reduktioner samtidig med, at skatterne samlet set falder, og hvor vi holder hånden under Danmarks velstand.

Den socialdemokratiske regering havde i stedet lagt op til en grøn skattereform med en øget skat, som både ville skade vores virksomheders muligheder for at omstille sig og skade Danmarks vækst og velstand. Det fik Venstre heldigvis stoppet. I stedet sikrede vi et skatte- og afgiftssystem, der giver incitament til at omstille sig, så vi kan skubbe på for en ambitiøs og markedsdrevet grøn omstilling.