Venstres klimapolitik

En klog og markedsdrevet grøn omstilling

Klimaforandringerne er dybt alvorlige, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu.

Venstre har sammen med et bredt flertal i Folketinget vedtaget en klimalov, hvor vi har sat et mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det langsigtede mål er, at Danmark skal være helt klimaneutral i senest 2050. For at nå det mål skal vi lave en omfattende omstilling af vores samfund samtidig med, at vi inspirerer andre lande til at gå samme retning.

Men det er ikke lige meget, hvordan vi griber den grønne omstilling an, hvis det skal lykkedes. I Venstre ønsker vi en markedsdrevet omstilling, hvor vi investerer i den grønne omstilling og sikrer, at vores virksomheder er med til at drive omstillingen. Vi skal derfor investere i den grønne omstilling på en måde, hvor vi fastholder og skaber nye grønne job i Danmark.

Vi skal gøre den grønne omstilling til århundredets erhvervsmulighed for virksomheder i hele landet. Alt fra det lille landbrug, produktionsvirksomheden, den store teknologivirksomhed og den lille selvstændige.

Når venstrefløjen taler om den grønne omstilling, bliver dansk erhvervsliv fremstillet som fjenden. I Venstre mener vi i stedet, at vi skal se vores virksomheder som en del af løsningen, så vi kan skabe flere danske arbejdspladser samtidig med, at vi udvikler nye grønne løsninger nationalt, der kan eksporteres internationalt.

Derfor var det også helt afgørende for Venstre, at vi med aftalen om en grøn skattereform sikrede en CO2-afgift og markante CO2-reduktioner samtidig med, at skatterne samlet set falder, og hvor vi holder hånden under Danmarks velstand.

Den socialdemokratiske regering havde i stedet lagt op til en grøn skattereform med en øget skat, som både ville skade vores virksomheders muligheder for at omstille sig og skade Danmarks vækst og velstand. Det fik Venstre heldigvis stoppet. I stedet sikrede vi et skatte- og afgiftssystem, der giver incitament til at omstille sig, så vi kan skubbe på for en ambitiøs og markedsdrevet grøn omstilling.