jordskredsvalget i 1973

Her kan du læse om Jordskredsvalget i 1973.

 

I befolkningen er der i slutningen af 1960'erne en voksende utilfredshed med velfærdsstaten. Mange vælgere ønsker lavere skatter. Jordskredsvalget i 1973 bliver det punkt, hvor vælgerne siger stop og gør oprør overfor de "gamle" politikere. Valgresultatet bliver et stort chok for de etablerede partier.

Fem nye partier kommer med ét slag i Folketinget. Mogens Glistrups Fremskridtsparti er et af de nye partier. De etablerede partiers tilslutning falder fra 90 procent til ca. 58 procent. Det svarer til et fald på 60 mandater ud af folketingets samlede mandattal på 179 mandater. Hårdest ramt bliver Socialdemokratiet og De Konservative, hvis vælgere flygter over til de to helt store sejrherrer henholdsvis Fremskridtspartiet og det nystiftede Centrum-Demokraterne (CD) med den tidligere socialdemokrat Erhard Jacobsen som stifter.

Den politiske situation efter dette jordskredsvalg er præget af stor ustabilitet, hyppige valg, komplicerede regeringsdannelser og en smal parlamentarisk basis for regeringerne. For eksempel regerer Venstre fra 1973 til 1975 under Poul Hartling på kun 22 mandater. Socialdemokratiet har efter den sviende vælgerlussing ikke den store trang til at danne regering. De gamle partier har ligeledes travlt med at distancere sig fra Fremskridtspartiet og dets frontale angreb på det eksisterende velfærds- og skattesystem. Jordskredvalget i 1973 er af mange betegnet som en højredrejning af dansk politik.

I 1978 dannes, med Anker Jørgensen i spidsen, en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre. SV-regeringen giver op allerede i 1979, og herefter danner Socialdemokratiet en mindretalsregering. Det er stadig med Anker Jørgensen som statsminister. Den økonomiske krise er et tilbagevendende problem i disse år, og regeringen formår ikke at føre landet uden om de mange problemer og økonomiske farer, der er. Snarere tværtimod.

Underskuddet på betalingsbalancen vokser kraftigt i denne periode, og Danmark er efterhånden et af de lande, der skylder mest i verden. Udenlandsgælden er helt ude af kontrol, og den socialdemokratiske finansminister Knud Heinesen indrømmer, at "Danmark står på den økonomiske afgrunds rand".
 
Læs næste emne "Schlüter tager over"

Gå tilbage til "Velfærd og vælgerskred"