Schlüter tager over

Venstre var med i firekløverregeringen i 1980'erne.

 

Den 10. september 1982 er det slut for Anker Jørgensen. Det Konservative Folkeparti, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti går sammen og danner det, der i folkemunde kommer til at hedde Firkløverregeringen.

Statsminister bliver Poul Schlüter og Venstres leder Henning Christophersen finansminister, mens Uffe Ellemann-Jensen bliver udenrigsminister. Regeringen starter en økonomisk genopretning af den danske økonomi med en stram udgiftspolitik, offentlige besparelser og en fast valutakurs-politik. Med Firkløverregeringens indsats startes der på en frisk for danskerne, og regeringens gode økonomiske resultater kom både den enkelte dansker og landet som sådan til gode.

Fra 1982 og frem stilles regeringen bestandigt overfor et sikkerhedspolitisk flertal uden om regeringen. Flertallet består af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF og Venstresocialisterne (VS). Det alternative flertal pålægger blandt andet regeringen at arbejde for en atomfri zone i Norden. 

Hovedmodstanderen af fodnotepolitikken er udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Han kritiserer offentligt flertallet udenom regeringen. Han må ofte stå til skældud i folketingssalen og offentligheden, fordi han føler, at det er svært som udenrigsminister og med dansk medlemskab af NATO at tale for en atomfri zone i Norden.

Men udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen indså, ligesom den amerikanske præsident Ronald Reagan, at tiden var inde til at rette afgørende politiske trusler mod det kommunistiske Sovjetunionen, og derfor var udenrigsministerens pointe, at han ville holde fast på den politiske kurs over for Sovjet.

Socialdemokratiet er efterfølgende blevet bebrejdet det dobbeltspil, som de førte, fordi de på den ene side var tilhængere af NATO-samarbejdet, mens de på den anden side modarbejdede regeringens arbejde for at opfylde Danmarks forpligtigelser som NATO-medlem.

Historien har siden vist, at Uffe Ellemann-Jensens holdning og mod var vigtigt, da det skærpede Europas kurs mod det kommunistiske Sovjet.

1980'erne er det borgerlige Danmarks årti. Skiftende regeringer bygget op om Det Konservative Folkeparti og Venstre sidder fra 1982 til 1993 på regeringsmagten.