Arbejdsmarked

Venstre vil lave trivselsfond til arbejdspladser

Venstre vil lave trivselsfond til arbejdspladser.

4. april 2021 kl. 07:53

Det største oppositionsparti i Folketinget, Venstre, er nu klar til at styrke arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser med en ny trivselsfond på en halv milliard kroner og en trivselshotline. Rigtig mange er presset på grund af corona og nedlukningen, og derfor er der brug for en særlig trivselsindsats, lyder det fra Venstre.

For Venstre handler det ikke bare om at komme igennem coronakrisen. Det handler om at komme godt igennem coronakrisen. Et af de områder, der har været underprioriteret, er trivslen på de danske arbejdspladser.

Mange har været hjemsendt, andre er fortsat med test, mundbind og håndsprit. Andre igen har skullet vænne sig til at arbejde hjemmefra, hvor arbejdstid og privatliv flyder sammen, og hvor ensomheden er sat ind i kollegaernes fravær. Fælles er, at arbejdspladsen under corona ikke er som før.

De unge er den gruppe, som føler sig mest ensomme. Og andelen har været stigende henover efteråret og vinteren, så omkring 40 pct. af de unge nu føler sig ensomme. Mange unge føler sig stressede, og pensionsselskaberne melder om flere psykiske skadesanmeldelser end tidligere.

Derfor fremlægger Venstre nu vores bud på, hvordan vi kan understøtte virksomhederne – offentlige som private – i at sikre deres medarbejderes trivsel under corona-pandemien:

 • Trivselsfond på ½ mia. kr.
  Venstre foreslår at afsætte ½ mia. kr. til etablering af en fond, der skal understøtte bedre trivsel på danske arbejdspladser under corona-pandemien. Virksomhederne skal kunne søge om midler gennem fonden til aktiviteter, fx støtte til stressforebyggende initiativer. Fonden skal yde støtte i resten af 2021, 2022 og 2023.
  • Uddeling af midler fra Trivselsfonden skal have et særligt fokus på de unge nyuddannede på arbejdsmarkedet. Det kan være til initiativer til hjælp for god onboarding på virksomhederne, f.eks. mentorordninger og eksterne konsulenter. Dette for at sikre en god start på en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • National trivselskampagne
  Danske virksomheder tager i denne svære tid trivslen blandt deres medarbejdere meget seriøst. For at understøtte det arbejde ønsker Venstre, at der igangsættes en kampagne med gode råd til, hvad de kan gøre for at højne trivslen på arbejdspladsen.
 • Trivselshotline
  Venstre ønsker, at der etableres en hotline for virksomhedernes coronakrisehåndtering. Det skal sikre, at danske virksomheder – både arbejdsgivere og lønmodtagere – har ét sted, hvor de kan henvende sig, hvis de har brug for rådgivning. Hotlinen skal bemandes med personale, der har de nødvendige kompetencer til at lede den enkelte person videre. Det kan være henvisning til faglig organisation, forsikringsselskab, rådgivere, egen læge, arbejdstilsyn eller andre myndigheder.

”Den krise, vi står i lige nu, er større end corona. Den rammer næsten alle afkroge af vores samfund, og vores arbejdspladser og trivslen på jobbet, er ikke gået fri. Selvom der er en genåbning i sigte, kommer vi til at leve med restriktioner og hensyn i lang tid endnu. Derfor skal vi rette op, så vi undgår stres, depressioner og mistrivsel.”

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V)

”Corona har vendt op og ned på måden, vi arbejder på. Især de unge, der lige er begyndt, er blevet ekstra hårdt ramt. Dem skal vi hjælpe, så de kommer godt i gang med resten af deres arbejdsliv.”

Anne Honoré Østergaard, arbejdsmiljøordfører (V)

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste