Forsvar

Tak – I har gjort en forskel

Af Jakob Ellemann-Jensen, MF og formand (V), Søren Gade, MEP og fhv. forsvarsminister (V) og Lars Chr. Lilleholt MF og forsvarsordfører (V)

5. september 2021 kl. 09:25

Danske soldater har i de seneste årtier gjort en kæmpe forskel på Balkan, i Irak, i Afghanistan, i kampen mod pirater og en række andre indsatser kloden over. Det skal vi glæde os over, når vi i dag fejrer flagdagen for vores udsendte.

Netop i år er det særligt vigtigt i kølvandet på forfærdelige billeder fra kaosset i Kabul. For dette endelige punktum for den mangeårige indsats i Afghanistan er ikke det samme som, at vi ikke har gjort en forskel. For det har vores udsendte i allerhøjeste grad gjort, og det fortjener de anerkendelse for.

Vi gik ind i Afghanistan skulder ved skulder med vores vigtigste allierede USA, som var blevet angrebet i New York. Vi levede op til NATO’s musketéred, som er fundamentet for Danmarks sikkerhed. 

Den danske indsats var med til at sætte en stopper for Afghanistan som terrorrede i en periode. Vestens indsats har også over en årrække sikret mange millioner afghanere nye muligheder, så piger blev uddannet, vandforsyninger oprettet, levestandarden forbedret og frihedens frø sået. Det må vi ikke glemme i den aktuelle situation.

De resultater har vi kun opnået, fordi danske soldater og udsendte har opereret på en professionel og kompetent måde, som har høstet anerkendelse både lokalt og blandt vores vigtige allierede. De har vist håndgribelig, dansk forsvarsvilje.

I – de danske veteraner og tidligere udsendte – har derfor modigt gjort en afgørende forskel for Danmark, for folk i en række lande verden over, for Danmarks sikkerhed og for kampen for frihed og menneskerettigheder. Det skylder vi en kæmpe tak for.

Anerkendelse af både udsendte, pårørende og frivillige organisationer

Danmark har siden 2010 haft en formaliseret veteranpolitik. Her har målet været en indsats på to ben. Vi skal anerkende veteranernes store indsats for Danmark, og så skal vi som samfund støtte de veteraner og deres familie, der har behov for det.

De to ben er fortsat vigtige i dag, og vi vil gerne opfordre til, at alle danskere bruger dagen i dag til at anerkende vores udsendte og deres pårørendes indsats og afsavn i forbindelse med at løse Danmarks internationale opgaver.

Vi vil også gerne bruge dagen til at anerkende de mange, som gør en kæmpe frivillig indsats for vores veteraner. Der er foreninger, fundraising, arrangementer og indsatser, som vokser ud af driftige menneskers indsats – også mange, som ikke nødvendigvis selv har haft det inde på kroppen. Tak for det – og stor tak til de mange aktive i Forsvaret og andre steder, som investerer fritid i den indsats.

En veteranpolitik i udvikling

Det andet ben angår støtte. For vi skal ikke glemme at støtte de, som har behov, hvad enten det er fysiske eller psykiske mén, som kræver en særlig opmærksomhed.

Efter et årti med veteranpolitik har vi i dag en hel anden tilgang til, hvordan vi forbereder vores soldater på udsendelser, hvordan vi tager hånd om de pårørende, og hvordan vi sikrer en koordineret og respektfuld behandling af soldater, der vender hjem med fysiske og/eller psykiske ar. Det er et arbejde, der aldrig slutter, og der er altid plads til forbedringer.

Derfor foreslår Venstre Folketingets partier to konkrete, nye tiltag for at skabe bedre rammer for vores veteraner.

Det ene er en udløber af situationen i Afghanistan, som for mange veteraner har været en hård omgang. Derfor har Veterancentret under Forsvaret blandt andet indkaldt ekstra mandskab til at hjælpe de veteraner, der ringer ind og har behov for at tale med en psykolog.

Vi ved, at der fortsat er et stort behov. Derfor foreslår Venstre at reservere 20 mio. kr. her og nu til Veterancentret, som dels kan løfte den akutte indsats – dels kan hjælpe de mange organisationer, som skaber bedre rammer omkring vores veteraner.

For det andet foreslår vi, at Folketinget vil kunne støtte udvalgte veteranforeninger på driften, når de har bevist deres værd over en årrække. Det vil give mere stabile rammer for nogle af de vigtige tandhjul i Danmarks veteranindsats, der i dag skal springe fra tue til tue – eller fra projekt til projekt – i deres arbejde.

Vi ser alle tre frem til at tale på arrangementer landet over i dag, og ad den vej understrege, at støtte og anerkendelse fortsat skal være omdrejningspunktet, når vi tager hånd om vores mange, dygtige veteraner.

Det står Venstre fast på. God flagdag – og tak.

Jakob Ellemann-Jensen

Vicestatsminister og forsvarsminister, formand for Venstre

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste