Sundhed og velfærd

Nyt V-udspil: Der skal være tryghed og værdighed i den danske ældrepleje

Venstres politiske ordfører Sophie Løhde lancerer seks tiltag til at genskabe en tryg og værdig ældrepleje med mere frihed og flere muligheder.
 

Af Sophie Løhde, politisk ordfører og tidl. sundheds- og ældreminister

21. oktober 2022 kl. 13:40

Det skal selvfølgelig være trygt for de ældre at bo på plejehjem, og familierne skal have vished om, at deres familiemedlem er i sikre og omsorgsfulde hænder. Man skal simpelthen ikke være bange for at blive gammel i Danmark. 

Det er altafgørende, at vi bringer værdigheden i ældreplejen tilbage.

Det er vigtigt at understrege, at der er rigtig mange dygtige og engagerede medarbejdere og ledere i ældreplejen. Alle skal ikke skæres over én kam.

Men i dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet” om plejehjemmet Nørremarken i Køge, som i går blev vist på TV2, ser vi et kolossalt svigt fra samfundet. Det er to år siden, at vi så lignende – hjerteskærende – optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det vidner om, at den socialdemokratiske regering har siddet på hænderne. Det her burde være enhver regerings absolut fremmeste opgave at få håndteret. Mette Frederiksen lovede i sin nytårstale i januar, at der skulle komme en ny ældrelov. Hvor er den blevet af?

Det er under al kritik, at vi to år senere ikke er kommet videre. I Venstre ønsker vi, at ældre skal kunne føle sig trygge og have en værdig alderdom. 
Sophie Løhde

Vi har et af verdens højeste skattetryk, og så går det ikke, at vores ældre ikke kan regne med at få en ordentlig pleje og omsorg. Vi kan ikke være det bekendt.

Udfordringerne i ældreplejen er ikke noget, vi løser med et snuptag. Det er ikke tilstrækkeligt kun at tilføre flere penge.

Der er derimod behov for helt grundlæggende ændringer af ældreplejen i Danmark, og der skal sættes ind på mange niveauer. Først og fremmest skal borgerne i centrum og systemet skal i baggrunden.

Derfor har Venstre i dag præsenteret seks tiltag for en mere tryg og værdig ældrepleje. 

 

I Venstre præsenterer vi seks tiltag til at genskabe en tryg og værdig ældrepleje med mere frihed og flere muligheder:

  1. Plejehjemsbestyrelser på alle plejehjem: Bestyrelserne skal sikre, at de ældre, deres pårørende og lokale ildsjæle har mulighed for at få indflydelse på dagligdagen på plejehjemmene, holde ledelsen ansvarlig og sikre en høj kvalitet i plejen.
  2. Friplejehjem i alle landets kommuner: I mere end halvdelen af landets 98 kommuner har de ældre ikke mulighed for at vælge et privat alternativ til det kommunale plejehjem, hvis de ønsker at blive i den kommune, de bor i. Venstre ønsker friplejehjem i alle landets kommuner.
  3. Tilfredshedsmålinger og øget åbenhed: En værdig ældrepleje skal i højere grad vurderes ud fra de ældres og de pårørendes tilfredshed. Derfor ønsker Venstre bl.a. sammenlignelige og systematiske målinger af tilfredshed som styrende parameter i ældreplejen, uanset hvor man bor i Danmark. Målingerne af tilfredshed skal være lettilgængelige for borgerne.
  4. Bedre ledelse og mindre bureaukrati: God ledelse er helt afgørende for den service, som borgerne får – også på ældreområdet. Derfor ønsker Venstre bl.a. at arbejde systematisk med at udvikle og rekruttere bedre ledere via praksisnær ledelsesudvikling, og sikre større ledelsesrum for den enkelte leder gennem øget selvstyre. Til gengæld ønsker vi at sætte konsekvent ind over for mangelfuld ledelse og fjerne alt unødigt bureaukrati i ældreplejen.
  5. Selvstyre og øget ansvarlighed: Venstre ønsker selvstyrende velfærdsinstitutioner, hvor ledelse og medarbejderne sættes mere fri fra politisk kontrol, bureaukrati og centralisering.
  6. Hammeren skal falde ved svigt: Det skal i højere grad have konsekvenser, hvis der sker systematiske svigt i ældreplejen. Venstre ønsker bl.a. mere strømlinet tilsyn mod de steder, hvor der er bekymring om kvaliteten af ældreplejen. I yderste konsekvens kan den lokale ledelse og plejehjem blive sat under administration ved systematiske og grove svigt af de ældre.

Læs hele udspillet her.

 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste