Venstre

Nok er nok! Vi skal svindel med fællesskabets penge til livs

"Vi er mange, som er forargede", siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, bl.a. i videoen, der er optaget i Venstres gruppeværelse på Christiansborg. Foto: Jacob Kjerrumgaard

De mange sager om svindel med skatteborgernes penge skal tages alvorligt. Derfor foreslår Venstre nu en tilbundsgående undersøgelse af mulig svindel i staten, der skal sikre, så vi i fremtiden undgår svindel med fællesskabets penge. 

Først var der Britta-sagen i Socialstyrelsen, hvor anklagen lyder på, at der er taget millioner af kroner fra de mest udsatte mennesker i Danmark. Og i denne uge er det kommet frem, at en række medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er anklaget for millionsvindel til fordel for eksempelvis renovering af egen bolig.
 
"Disse eksempler gør én dybt bekymret for, hvordan skatteborgernes penge bliver forvaltet, og om der er den nødvendige kontrol. Og det understreger, at der er brug for en bred undersøgelse af, hvordan styrelser og ministerier forvalter skattekroner, som skal gå til fællesskabet. Det skylder vi skatteborgerne, og det skylder vi alle de dygtige medarbejdere i det offentlige, som hver dag udfører deres arbejde med dygtighed og ærlighed", siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.
 
Venstre foreslår konkret, at statsministeren sætter sig i spidsen og indkalder alle Folketingets partier til forhandlinger om at finde de nødvendige ressourcer til at undersøge, om lignende sager er forekommet i andre ministerier og styrelser. Undersøgelsen skal være færdig senest i sommeren 2020.
 
Venstre vil derfor sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative, som allerede støtter Venstres forslag, forsøge at samle et flertal uden om regeringen for at få sat undersøgelsen i gang.

Det er nødvendigt med en tilbundsgående undersøgelse af alle relevante ministerier og styrelser, så vi kan få ryddet op!