Økonomi og vækst

Mindre dyrt at være dansker

Af Troels Lund Poulsen

18. september 2022 kl. 16:36

Danmark står i en svær situation med en økonomi, som ikke er blevet gjort robust over de seneste år. Faktisk har S-regeringen hævet skatter og afgifter mere end 40 gange for 10 mia. kr. årligt. De har politisk besluttet at gøre det dyrere at være dansker, hvilket står i skærende kontrast til Venstre.

Nu har vi så en krise på halsen. De stigende energipriser mærker vi alle, uanset om vi bruger el, gas, træpiller eller noget fjerde. Og det rammer hårdt. Når elprisen pludselig mangedobles, så gør det ondt i rundt om i husholdningsbudgetterne. Så ondt, at der er danskere, der kan ende med at skulle gå fra hus og hjem. Det her er alvorligt – også for vores virksomheder.

Vi kan ikke få prisstigningerne til at gå væk. Men vi kan politisk gøre, hvad vi kan, for at mindske regningen. Og for nogen kan det være en stor hjælp at udskyde dele af regningen til de næste år, hvor energipriserne forventes at nå et mere normalt leje. Derfor er Venstre også gået ind i forhandlinger med regeringen, som har foreslået en model, hvor energiregningerne her og nu kan blive delt ud over kommende år.

Jeg frygter, at det bliver en tung og bureaukratisk model. Derfor vil Venstre have særligt fokus på, at det skal være nemt at administrere, hvis vi skal gå videre ad den vej. Regeringen bør bl.a. lytte til energivirksomhedernes ønsker om at etablere en ordning, der kan tage udgangspunkt i deres eksisterende systemer. Sporene fra regeringens varmecheck skræmmer. Men kan vi give reel luft til både erhvervsdrivende og private, som har behov, så skylder vi at overveje det nøje i den aktuelle situation.

Det kan dog ikke stå alene, og regeringen bør også indføre et egentligt skatte- og afgiftsstop, så der med det samme lægges låg på, at Socialdemokratiet igen og igen gør det dyrere at være dansker.

Men alvoren i den aktuelle situation betyder også, at vi aktivt skal sikre, at det bliver billigere for danskerne. Det vil vi gøre ved at banke elafgiften på aktuelt over 70 øre/kWh helt i bund til EU's mindstesats på 0,8 øre/kWh. Det kan mærkes rundt om i hjemmene. Men vi skal også tænke på erhvervslivet.

Her vil Venstre bruge det massive overskud, som den statslige virksomhed Energinet.dk tjener ved at handle dyr strøm hen over grænsen til nabolandene. Med den aktivitet har over 3 mia. kr. ophobet sig alene i 2022, og dem foreslår Venstre, at danskerne og virksomhederne får retur. Det vil betyde, at tariffen på over 11 øre/kWh slet ikke skal betales i forventeligt tre kvartaler. Det er en markant lettelse for virksomheder, som bruger meget strøm, og vil skrælle yderligere af elprisen for private.

Jeg ved godt, at for mange vil den aktuelle krise stadig betyde store afsavn. Og vi kan ikke afhjælpe det hele. Men Venstre vil – som formanden gjorde det i debatten på DR for to uger siden – gerne udvise lederskab, og sikre flertal bag tiltag, som tager solide skridt i retning af at mildne de svære forhold.

Der er forhandlinger i gang i Finansministeriet, og de fortsætter i dag. Venstre kæmper for brugbare og ubureaukratiske løsninger, samt for at flere penge bliver i borgernes lommer.

Det er ingen nem kamp med en socialdemokratisk regering, som er i vildrede. Men den er nødvendig for de mange danskere, som vi potentielt kan give en håndsrækning.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste