Arbejdsmarked

Kontanthjælpsloft fordi det skal betale sig at arbejde

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen

I dag er der 100.000 danskere, for hvem det knap kan betale sig at arbejde. Det er hverken rimeligt eller holdbart. Det vil vi ændre. Det sagde vi før valget – og det leverer vi på. 

Beslutningen om at indføre et nyt kontanthjælpsloft bunder naturligvis ikke i noget ønske om at straffe folk uden arbejde. Tværtimod. Det handler om at få flere ud af et liv på kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet.  

Kontanthjælpsloftet betyder selvfølgelig, at nogle mennesker vil opleve en lavere ydelse, medmindre de finder et arbejde. Og selvom det kan opleves som mange penge, så er det også vigtigt at huske proportionerne. En enlig mor med 3 børn vil under kontanthjælpsloftet fx stadig have ca. 13.000 kr. til rådighed om måneden, når skat og husleje er betalt. Det svarer til samlede offentlige ydelser før skat på ca. 285.000 kr. årligt. Det kan vi altså godt være bekendt. 

Og lad os lige huske på, at kontanthjælpen er ment som en midlertidig - ikke en permanent løsning. Det er meningen, at folk skal i arbejde. Jeg så forleden en rigtig positiv historie på DR om en arbejdsløs kvinde, som havde stået uden arbejde siden 2012 og nu havde fået job. Hun forklarede selv, at hun havde fundet motivationen pga. kontanthjælpsloftet. Det er godt, og endnu flere skal den vej.  

For når alt for mange er uden for arbejdsmarkedet, bliver samfundsøkonomien dårligere. Og en dårlig samfundsøkonomi risikerer at gå ud over dem, der har det største behov. Når flere bidrager aktivt, bliver vi alle sammen rigere, og jo flere penge kan vi bruge på fx gode hospitaler, trygge daginstitutioner og værdig pleje af vores ældre.  

Vi insisterer på at træffe ansvarlige beslutninger for Danmark. Derfor er det også nødvendigt at sætte det lange lys på og se tingene i det store perspektiv. Og her siger det jo sig selv, at et velfærdssamfund ikke er holdbart med en udvikling, hvor færre skal forsørge stadigt flere. Og et samfund er heller ikke holdbart, når det for 100.000 danskere knap kan betale sig at arbejde. Er det retfærdigt, at kassedamen eller rengøringsassistenten, som står op hver eneste dag og bidrager stort set har det samme til rådighed som kontanthjælpsmodtageren, der står uden for? Det synes vi ikke i Venstre.  

Vi skal hjælpe dem, der ikke kan forsørge sig selv. Og med kontanthjælpsloftet er der ingen, som efterlades uden muligheder for at forbedre sin økonomiske situation. Bare få timers arbejde om ugen gør en stor forskel. Vi stiller ikke urimelige krav til nogen. Men vi insisterer på, at alle der kan, skal bidrage. Både for samfundets og for den enkeltes skyld.