Venstre

Jøder skal kunne leve frit og trygt i Danmark

Af Morten Dahlin, kirkeminister og Torsten Schack Pedersen, politisk ordfører

25. juni 2024 kl. 10:27

Siden Hamas’ forfærdelige terrorangreb på Israel den 7. oktober har vi været vidner til en voldsom opblussen af antisemitisme i Vesten. I Danmark er vi desværre ikke gået fri, og vi oplever, at jøder ikke kan færdes frit på gaden uden at frygte for chikane, trusler og overfald. Det er fuldstændigt uacceptabelt og dybt bekymrende. Derfor har regeringen indgået en bred aftale med Folketingets partier om en styrket indsats mod antisemitisme, hvor der bl.a. indføres mulighed for hårdere straffe for hadforbrydelser.

Terrorangrebet den 7. oktober sidste år og den efterfølgende krig mellem Hamas og Israel har også haft konsekvenser her i Danmark. Demonstranter kalder på Israels ødelæggelse ved islamisk jihad, og danske jøder er nødt til at skjule deres religiøse og kulturelle tilhørsforhold for at kunne færdes trygt på gaden. Det kan og skal vi ikke stiltiende acceptere.

Aftalen om en styrket indsats mod antisemitisme indeholder 12 konkrete initiativer. Blandt andet indfører vi med aftalen en mulighed for, at politiet i særlige tilfælde kan aktivere strafskærpelse for hadforbrydelser i en tidsbegrænset periode, når der sker en særlig opblussen af hadforbrydelser, som vi f.eks. har set dem rettet mod jøder siden 7. oktober sidste år. Hadforbrydelser, uanset hvilken form de tager, kan aldrig tolereres, og det skal have mærkbare konsekvenser.

Derudover iværksætter vi også en række initiativer for at imødegå den antisemitisme, der desværre trives visse steder på internettet. Vi iværksætter en kortlægning af antisemitisme på sociale medier, og monitoreringen af antisemitisme på onlineplatforme, f.eks. sociale medier, styrkes for mere effektivt at få fjernet antisemitisk indhold. Samtidig øger vi myndighedernes muligheder for at få fjernet ulovligt, terrorrelateret indhold fra internettet.

Aftalen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til øget viden og oplysning om antisemitisme. Hvis vi skal antisemitisme til livs, er det afgørende, at vores børn og unge lærer om jødehadets konsekvenser. Bl.a. vil vi styrke Jødisk informationscenter, så centeret får bedre muligheder for at udbrede kendskabet til deres materialer og aktiviteter til skoler og ungdomsuddannelser. Vi opretter også en pulje til brug for studieture med fokus på Holocaust, f.eks. besøg i tidligere koncentrationslejre.

Med aftalen tager vi fat i en bred vifte af initiativer for at bekæmpe antisemitismen. Uagtet ens holdning til krigen mellem Hamas og Israel, er det aldrig acceptabelt at gøre hverdagen utryg for danske jøder. Danske jøder er en del af det danske samfund. De skal kunne leve i tryghed i Danmark.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste