Arbejdsmarked

Flere skal arbejde for velfærden

Firehundrede-fireoghalvtredstusinde-tohundrede-og-femten kroner. 

Det beløb kan et ægtepar på over 30 år på kontanthjælp med tre børn få årligt i samlet værdi af kontanthjælp, børnecheck, boligsikring og tilskud til daginstitution, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det er mange penge, og det betyder, at tilskyndelsen til at tage et arbejde er for lav.  

Venstre sætter i denne uge fokus på, at det skal kunne betale sig at arbejde. Venstre ønsker at indføre et moderne kontanthjælpsloft og sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så flere får større tilskyndelse til at flytte sig fra offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse. 

- Det siger sig selv, at hvis gevinsten ved at arbejde ikke er særligt stor, så bliver det sværere at gå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Derfor mener vi, der skal være et loft over, hvor meget man maksimalt kan modtage på offentlig forsørgelse, så gevinsten ved at tage et arbejde bliver større, siger Inger Støjberg, politisk ordfører for Venstre. 

Hvis det står til Venstre, skal det for fremtiden bedre kunne betale sig at arbejde. Derfor har Venstre længe argumenteret for en JobReform, der netop har til hensigt at øge forskellen mellem at være i beskæftigelse og på offentlig forsørgelse. 

- Regeringen har desværre fjernet kontanthjælpsloftet, og det har den konsekvens, at det for nogen derfor kun giver en lille økonomisk gevinst at tage et arbejde frem for at være forsørget af det offentlige. I Venstre vil vi gerne have flere ind på arbejdsmarkedet, og derfor vil vi blandt andet også sænke skatten på arbejdsindkomster i bunden for at gøre forskellen mellem kontanthjælp og en reel løn større, siger Inger Støjberg. 

Venstres kampagne kan bl.a. ses på busser og togstationer i hele uge 10.