Trafik

Fart med fornuft

Det skal være muligt at køre hurtigere på vejstrækninger, hvor det trafiksikkerhedsmæssigt er forsvarligt.

Det har jeg kæmpet for i mange år. Det er derfor glædeligt, at regeringen som led i det kommende finanslovsforslag for 2018 foreslår at øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 km/t. Samtidig vil regeringen øge hastighedsgrænsen på udvalgte motorveje til 130 km/t.

Øgede fartgrænser skal selvfølgelig ske med respekt for trafiksikkerheden. Det er derfor, at regeringen foreslår at hæve hastighedsgrænserne på udvalgte strækninger, hvor det kan gøres på en forsvarlig måde. Jeg kalder det fart med fornuft. Jeg tror på, at en differentieret fart med fornuft er med til at forbedre trafiksikkerheden. Det gør jeg, fordi en afpasning af hastighederne efter de konkrete forhold vil medføre en generel styrkelse af trafikmoralen – og viljen til at respektere fornuftige fartgrænser.

Fornuftige fartgrænser er med til at sikre øget mobilitet i særligt vores landdistrikter - til gavn for både borgere og virksomheder. Og det understøtter derfor både vækst og arbejdspladser, når borgere og virksomheder hurtigere og sikkert kan komme fra A til B.

Det er fart med fornuft.