Trafik

Socialdemokratiet sår nu tvivl om vigtige infrastrukturprojekter

26. oktober 2022 kl. 17:54

Socialdemokratiet mener, at det er nødvendigt at udskyde vigtige vejprojekter fra infrastrukturaftalen fra 2021. Det bekymrer Venstre. Vi vil en anden vej. Vi vil igangsætte vigtige vejprojekter, så vi kan binde Danmark bedre sammen og sikre vækst og udvikling i hele landet.

Vi er nødt til at lette foden lidt fra speederen for at finde penge til en række akut opståede problemer. 
Rasmus Prehn, minister - Socialdemokratiet

”Vi er nødt til at lette foden lidt fra speederen for at finde penge til en række akut opståede problemer.”

Sådan udtalte den centrale S-minister, Rasmus Prehn, mandag d. 24. oktober 2022.

Den socialdemokratiske minister sagde videre: ”Derfor er vi parat til en lille udskydelse af nogle ting”.

Dermed skaber Socialdemokratiet massiv usikkerhed om de mange projekter i den infrastrukturaftale, som et bredt flertal af Folketinget har indgået i 2021.

Udmeldingen fra Socialdemokratiet kommer ovenpå, at De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, har tilkendegivet, at hun mener, at 3. Limfjordsforbindelse i Nordjylland skal sættes på pause.

Socialdemokratiet har allerede udskudt projektet én gang. Det skete, da den socialdemokratiske regering i forbindelse med sin tiltræden ved sidste valg opsagde infrastrukturaftalen fra 2019, hvor anlæggelsen af den 3. Limfjordsforbindelse ellers skulle have været igangsat i 2024. I den nye infrastrukturaftale fra 2021 står projektet til først at skulle igangsættes i 2025 – og nu er der skabt yderligere usikkerhed om projektets fremtid.

Socialdemokratiets udmelding skaber dermed massiv usikkerhed om 3. Limfjordsforbindelse, men også om andre vigtige vejprojekter i hele landet. For hvad er det for andre projekter, som Socialdemokratiet er klar til at udskyde?

Venstre står naturligvis ved de aftaler, der indgås politisk. Venstre bakker derfor helhjertet op om anlæggelsen af 3. Limfjordsforbindelse, som vi længe har kæmpet for, ligesom vi fortsat fuldt ud støtter de vejprojekter, vi er blevet enige om skal igangsættes.

Læs mere om de infrastrukturprojekter, vi har aftalt, her.

Vi ærgrer os over Socialdemokratiets zigzag-kurs, og vi er bange for, at vigtige vejprojekter i hele landet bliver udskudt – og i værste fald direkte droppet. Det vil være skadeligt for Danmark. For udviklingen af vores land - og for væksten. 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste