Økonomi og vækst

Fælles blåt brev om mangel på arbejdskraft

7. februar 2022 kl. 16:47

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er enige i, at den akutte mangel på arbejdskraft kalder på politisk handling. 

Til Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister og Jesper Petersen, uddannelses- og forskningsminister.

Tak for jeres breve angående forligsbelagte forslag, som regeringen ønsker gennemført. 

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er enige i, at den akutte mangel på arbejdskraft kalder på politisk handling. 

Manglen på arbejdskraft koster virksomhederne ordrer og vækst, med langvarige og negative konsekvenser for vores samfund og velstand til følge. 

Derfor ser Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance også meget gerne, at vi så hurtigt som muligt gennemfører tiltag, der øger arbejdsudbuddet. Vi vil bringe flere værktøjer i spil, som bidrager til det. Heriblandt også en del af de forslag, som regeringen har foreslået. 

Regeringen har valgt at indgå en aftale uden om os fire partier, som disponerer provenuet fra aftalen på tiltag, der ikke løfter arbejdsudbuddet eller endda trækker i den gale retning. 

Det kan vi selvsagt ikke medvirke til. 

Hvis regeringen kommer på andre tanker og ønsker at indlede reelle forhandlinger med vi fire partier, møder vi gerne op – hellere i dag end i morgen. 

For at sikre at de forslag vi og regeringen er enige om bliver til virkelighed, vil vi fremsætte et beslutningsforslag, således at Folketinget kan vedtage de tiltag, som øger arbejdsudbuddet.

Alle de valgte forslag er hentet fra den aftale, som regeringen og flere andre partier indgik fredag den 21. januar. 

Vi går ud fra, at regeringen vil kunne stemme for og ikke vil forsinke vedtagelsen af disse nødvendige tiltag. Det er uholdbart, hvis regeringen vælger at blokere for forslag, som den selv har indgået en aftale om, fordi den insisterer på at anvende provenuet til andre formål.

I så fald vil det gå ud over dansk økonomi og dansk erhvervsliv. Forslagene fra vores partier vil øge arbejdsudbuddet mere end regeringens forslag, fordi hele provenuet fra reformerne anvendes på tiltag der styrker dansk økonomi. 

Derudover har vi også fremsat beslutningsforslag i Folketinget om øget adgang til rekruttering af international arbejdskraft på rimelige arbejdsvilkår. Det vil også være et væsentligt værktøj til her og nu at sikre yderligere arbejdsudbud i Danmark.

Vi fire partier vil fremlægge følgende forslag i Folketingssalen, som er taget direkte fra aftalen ”En ny reformpakke for dansk økonomi” for især at øge arbejdsudbuddet:

  • Tiltag for at få nyuddannede dimittender hurtigere i job
  • Forøget SU-fribeløb
  • Afskaffelse af modregning som følge af partners arbejdsindkomst i social pension 
  • Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg
  • Afskaffe den grønne check for ikke-pensionister og forøget grøn check til børn
  • Nedsættelse af elafgiften
  • Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag med 4.900 kr. per dansker 

Denne pakke af forslag giver – koblet med den nævnte udmøntning af Nordsøaftalen – en positiv økonomi for de offentlige finanser.

Selv om tiltagene bevidst er holdt inden for de tiltag, som aftalepartierne nåede frem til den 21. januar, så giver det et øget arbejdsudbud på over 13.000 fuldtidspersoner.

Det er mere end den samlede aftale fra 21. januar og dermed et udtryk for, at vi har større ambitioner for Danmark – også inden for den af regeringen anførte ramme. 

 

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen, Venstre

Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti

Pernille Vermund, Nye Borgerlige

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste