Arbejdsmarked

Et arbejde er det bedste middel mod ulighed

Af Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister 

Fagbevægelsen og Socialdemokratiet mener, at uligheden i Danmark er blevet for stor. Derfor planlægger Socialdemokratiet igen at hæve ydelserne for kontanthjælpsmodtagere og ikke-vestlige indvandrere.
 

Det er en helt forfejlet tilgang. Vi ved af erfaring, at højere offentlige ydelser fastholder flere på passiv forsørgelse. Og det gavner hverken den ledige eller samfundet.
 
Det bedste man kan give mennesker, som ikke er i job, et arbejde og ikke bare stirre sig blind på forskellige indikatorer for ulighed, som Socialdemokratiet gør.
 
Det er det arbejde, som Venstre er i gang med. Vi har indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, som gør det mere attraktivt at arbejde. Og det går heldigvis den rigtige vej.
 
Siden Venstre overtog regeringsansvaret i 2015, er antallet af offentligt forsørgede faldet med næsten 70.000. Samtidig er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 31.100, siden vi indførte kontanthjælpsloftet.
 
Vi skal mere end 30 år tilbage for at finde så få på offentlig forsørgelse som i dag. Det skyldes naturligvis de gode økonomiske tider, men jeg er overbevist om, at både kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, der betyder, at man skal arbejde få timer for at blive forsørget, bidrager effektivt. For det skal altid kunne betale sig at arbejde.
 
Samtidig ved vi, at kontanthjælp går i arv. Sidst Socialdemokratiet var i regering, afskaffede de røde partier disse regler – og det er Socialdemokratiet parat til igen, må man forstå.
 
Et job til forældrene er det bedste, vi kan gøre for børn med en mor og far på kontanthjælp. Socialdemokratiets pseudodiskussion om fattigdom og ulighed er derfor fuldstændig forfejlet. Vi bekæmper ikke uligheden ved at lade folk blive i kontanthjælpssystemet. I stedet skal flere danskere blive en del af arbejdsfællesskabet – til gavn for dem selv og samfundet.