Venstre

Ellemann: Tid til mere genåbning

Det er blevet tid til mere genåbning, skriver Venstres formand.

Af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen

Med afsæt i Venstres genåbningsplan indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at genåbne Danmark.Det betød, at børn og unge kunne vende tilbage til klasselokalet den 6. april. Her kunne vi også genåbne liberale erhverv og flere butikker som første skridt i genåbningen.

I morgen fortsætter forhandlingerne med partierne, hvor vi skal forhandle om næste fase af genåbningen. Som en del af aftalen er der lagt op til, at genåbningen kan rykkes frem eller tilbage alt efter udviklingen i smitten.

Fra Venstres side lægger vi derfor op til, at vi tager et større skridt frem end oprindeligt planlagt set i lyset af den stabile udvikling i smitten. 

Antallet af indlagte er faldet til det laveste siden slutningen af marts, og samtidig bliver stadig flere danskere vaccineret hver dag. Selvom vi er begyndt at åbne Danmark, er der godt styr på smitten, og de dystre forudsigelser er gjort til skamme, fordi danskerne tænker sig godt om, tager hensyn til hinanden, bliver testet og holder afstand.   

Helt konkret peger Venstre derfor på fem områder, hvor vi mener, der skal ske yderligere genåbning.

1. Lemp forsamlingsforbuddet. Lad os give plads til, at flere kan forsamles og aftale en konkret udfasning hen mod sommeren.

2. Børn og unge skal mere tilbage i skole og uddannelse. Mange unges trivsel lider under nedlukningen, lad os give dem en mere normal hverdag, hvor de kommer mere sammen med undervisere og kammerater.

3. Åben for fitness og indendørs idræt. Danskeres fysiske og psykiske velvære lider under nedlukningen.

4. Restauranterne skal åbne både uden- og indendørs med rimelige afstandskrav,og gerne helt uden brug af coronapas.

5. Få Superligaordningen i gang. I efteråret viste klubberne, at det sagtens kan gøres forsvarligt.

De fem områder er alle sammen allerede en del af genåbningsaftalen, men vi mener, at vi skal fremrykke genåbningsdatoerne i lyset af den positive udvikling i smitte og indlæggelser.

Jeg håber virkelig, at resten af aftalepartierne er klar til at sætte fart på genåbningen, så vi ikke holder landet lukket én eneste dag længere, end vi behøver. Det haster med at få hverdagen tilbage.

Selvom vi går mod lysere tider, må vi ikke glemme, at nedlukningen har været - og stadig er - svær for mange. Erhvervslivet, de ældre, de unge, sundhedspersonalet, småbørnsforældrene, de selvstændige. Dem skal vi huske, så vi ikke stirrer os blinde på bekæmpelsen af coronasmitten.