Venstre

Ellemann: 10 principper for en blå platform for Danmark

Af Jakob Ellemann-Jensen, Venstres formand

10. august 2021 kl. 15:22

Kan de blå partier overhovedet blive enige, når det kommer til stykket?

Det spørgsmål hører jeg tit, og mit svar er helt kort, at ja det er jeg overbevist om. For der er meget, der samler, selvom vi er forskellige partier, og ikke er enige om det hele.

Det her bliver lidt langt, men hvis du har ti minutter, så håber jeg, at du vil læse med. For jeg synes, det er vigtigt at få svaret ordentligt på det her spørgsmål, inden vi tager hul på en ny politisk sæson i Folketinget.

Det blå Danmark er efterhånden en ganske stor familie, som i skrivende stund er repræsenteret i Folketinget ved hele seks forskellige partier.

Partier, der i forskellig grad vægter det sociale, det nationale, det liberale og det konservative. Derfor er der helt naturligt også uenigheder om en række politiske spørgsmål.

Det, kan man mene, er et problem, eller også kan man vælge at se det som en naturlig del af dansk politik. For om man vil det eller ej, så handler politik også om konflikt og uenigheder. For begge dele er nødvendige for at kunne finde kompromisset, og det skal der være plads til. Det er hverken et rødt eller blåt fænomen. Det er demokrati.

Derfor skal man sikre, at uenighederne ikke er det eneste, der er i fokus, når man i bund og grund gerne vil arbejde sammen. Sådan kan det nogle gange se ud, men tillad mig i al stilfærdighed at minde om, at den tidligere opposition havde tre statsministerkandidater op til valget og var rivende uenige om det meste. Det er de vel sådan set stadig. Alligevel enedes de om et forståelsespapir.

Mit budskab er, at der er en fællesmængde blandt de borgerlige partier. Den kan man vælge at fokusere på, eller også kan man fokusere på konflikten. Det må være op til den enkelte at bestemme, hvor vægten skal lægges. Når man følger med i medierne, kan man af og til få det indtryk, at virkeligheden er sort/hvid, når konflikterne tegnes hårdt op. Men det er virkeligheden ikke, den er nuanceret.

Derfor har jeg givet mit eget bud på, hvad jeg ser som den borgerlige fællesmængde på tværs af vores forskellige partier. Det er udtrykt i de ti punkter nedenfor. Ti punkter som viser mig, at der er en anden vej i dansk politik, end den vi er på nu. En vej, hvor vi sikrer mere frihed og flere muligheder. Hvor vi sætter mennesket før systemet. Hvor det kan betale sig at arbejde, og hvor vi passer bedre på Danmark.

Jeg forventer ikke, at der vil være blå enighed om det hele. Som skrevet ovenfor, skal der være plads til, at hvert parti betoner tingene forskelligt. Ligesom andre partier sikkert vil trække fra og lægge til de ti punkter. Det synes jeg er helt fint. Det her er mit bud på en fællesmængde.

Min pointe er, at jeg er ganske fortrøstningsfuld, og jeg tror på, at hvis danskerne viser de blå partier tilliden, og der er et borgerligt flertal efter et valg, så vil vi kunne nå hinanden. Hvis vi hver især er villige til både at strække os og til at række hånden frem.

Og indtil den situation opstår, så lad os give plads til at være de forskellige partier, vi er, uden at gøre det til at større problem.

Det vil jeg i hvert fald bestræbe mig på i den kommende folketingssamling.

1. En borgerlig-liberal regering vil modernisere velfærdssamfundet for at løfte kvaliteten. Vi vil sætte mennesket før systemet og øge danskernes valgmuligheder mellem offentlige og private velfærdsløsninger. Derfor vil vi udvide det frie valg i velfærdssamfundet, så man i langt højere grad selv bestemmer, hvor man vil gå i skole, hvor man kan gå til lægen, hvor man får passet sine børn, og hvor man kommer på plejehjem, så familierne får mere fleksibilitet til at få hverdagen til at hænge sammen.

2. En borgerlig-liberal regering vil gøre Danmark og danskerne rigere - finanslov for finanslov. Så vi øger velstanden for den enkelte, og så vi fremtidssikrer dansk økonomi. Vi vil løbende forbedre forholdene for danske virksomheder, iværksættere og selvstændige, som skaber velstand og arbejdspladser, og som dermed sørger for, at vi har råd til den gode fælles velfærd.

3. En borgerlig-liberal regering vil sikre, at det bedre kan betale sig at gå på arbejde. Endnu flere danskere skal have et job, og folk i arbejde skal kunne beholde flere af de penge, de tjener. Det styrker den personlige frihed, når flest mulige danskere har mulighed for at tage ansvar for egen tilværelse og bidrage til samfundet ved at have et arbejde at stå op til.

4. En borgerlig-liberal regering vil føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor væksten i det private altid er højere end væksten i det offentlige forbrug. Det giver råd til investeringer i kernevelfærden i takt med, at vi bliver flere ældre, vi får flere børn, og vi bliver flere behandlingskrævende danskere, som kræver sundhedsydelser af højeste kvalitet.

5. En borgerlig-liberal regering vil se den grønne omstilling som et kæmpe potentiale for Danmark. Vi skal skabe jobvækst i en grøn omstilling. Derfor skal danske virksomheder have nogle rammer, der gør at de kan udnytte de store kommercielle muligheder i den globale grønne omstilling, så vi både fastholder og skaber nye danske arbejdspladser samtidig med, at vi bevæger os mod et mere klimaneutralt og velstående samfund.

6. En borgerlig-liberal regering vil gøre det mere attraktivt at leve, bo, arbejde og uddanne sig på tværs af hele Danmark. Derfor skal der være gode velfærdstilbud, infrastruktur og muligheder for at skabe arbejdspladser og fremgang i alle områder af landet.

7. En borgerlig-liberal regering vil udvikle et uddannelsessystem, der uddanner til arbejdsmarkedet, og som ruster vores børn og unge ved at give dem selvtillid til at uddanne sig gennem livet. Det starter med en grundskole, der har et større fokus på grundlæggende kundskab, dannelse og faglighed.

8. En borgerlig-liberal regering vil føre en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er helt styr på tilstrømningen af asylansøgere til Danmark, og hvor de sociale ydelser sænkes fra det nuværende niveau, så vi ikke fastholder mennesker på offentlig forsørgelse. Der skal stilles krav om selvforsørgelse samt fuldstændig respekt for dansk lov, hvis man vil bo i Danmark.

9. En borgerlig-liberal regering vil tage udgangspunkt i, at vores fælles danske kultur og tradition binder danskerne sammen, og at vores grundlæggende værdier og frihedsrettigheder er fundamentet for et frit og trygt samfund. Derfor skal kriminelle også straffes hårdt og konsekvent, når de forbryder sig mod vores fælles tryghed og begrænser andres frihed.

10. En borgerlig-liberal regering vil passe på Danmark. Derfor vil vi styrke det danske forsvar. Vi vil engagere os i verden for at fremme danske interesser og værdier med det udgangspunkt, at Danmark er en lille, åben økonomi, der har brug for stærke alliancer med ligesindede lande.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste