Sundhed og velfærd

Corona: Kommuner løfter kæmpe opgave

Af Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune

24. marts 2020 kl. 13:24

Corona-virussen er en tsunami, som også har ramt kommunerne. Nogle ansatte arbejder hjemmefra eller står til rådighed, mens andre gør en direkte forskel i forreste række hos ældre, syge, udsatte eller med digital undervisning af elever. De kæmper alle for at løse de mange udfordringer som følge af Danmarks nedlukning.

For mit eget vedkommende er borgmesterkontoret rykket hjem i privaten, og på distancen tager jeg stilling til stort og småt. Begrebet ”borgernært” har fået en helt ny betydning, for det vælter ind med mails, opkald og messenger-beskeder fra folk om alt fra campingpladser og udfordringer for deres virksomhed til spørgsmål om store forsamlinger og adgang til genbrugspladserne. Også beskeder fra utrygge og frustrerede borgere skal besvares.
 
Vigtigt er dog at sikre, at vores lokale beredskab fungerer. Her har vi trukket på vores gode erfaringer fra krisestyring i forbindelse med klimahændelser. I Kolding har det betydet, at vi straks efter statsministerens pressemøde kunne lægge en slagplan og etablere Skype-møder, så kommunens overordnede drift og virke bliver varetaget.
 
De seneste to uger har Kolding Kommune – i lighed med andre kommuner - skullet tage hånd om nødpasning af børn. Forældre har forstået alvoren, og langt de fleste løser selv børnepasningen. Men vi er klar til at udvide med pasning om natten, hvis det bliver nødvendigt.

I ældreplejen er udfordringen at sikre vores ansatte bedst muligt, når vi faktisk ikke ved, hvilke borgere der har Corona. Vi har måttet træffe den tunge beslutning at prioritere indsatsen, så der er fokus på sundhed – ikke rengøring.
 
Vi har på alle borgernære områder skullet skabe tryghed for både borgere og de ansatte i en tid, hvor nye meldinger kommer meget hurtigt.
 
På sundhedsområdet er alle kræfter sat ind på at flytte borgere, der var i genoptræning med sengepladser, til hjemmene og dermed gøre plads til de udskrevne borgere, som kan komme fra sygehusene. Vi har sikret flere sengepladser via hoteller, fokus på værnemidler og planer for alt mellem himmel og jord. Så når hverdagen normaliseres, står en masse borgere og tripper for at komme videre med den genoptræning, specialtandpleje, børnetandpleje eller andet, som de var i gang med.
 
I kommunerne er vi tæt på borgerne, og det mærker vi tydeligt i alle forvaltninger, hvor vi håndterer allehånde spørgsmål og bekymringer. Det er heldigvis mit indtryk, at det i langt de fleste kommuner kører, og at direktion, chefer, ledere og medarbejderne løfter, hvis opgaverne ændrer sig.
 
Og midt i alt dette skal vi også have det lokale demokrati til at fungere. Både i udvalgene og i byrådet tager vi nye virale mødeformer i brug, og det er klart en udfordring.
 
Der skal lyde en kæmpe ros til alle kommunalt ansatte, som under helt usædvanlige omstændigheder løfter en kæmpe opgave, så borgerne føler sig informeret og i nødvendigt omfang modtager hjælp. Langt de fleste borgere er forstående, og det varmer at se, at man lokalt rykker sammen. Det er fantastisk at se alle de grupper, der er opstået, og hvor hjælpsomhed sikrer levering af varer og hjælp.
 
Så i mørket er det et lyspunkt, at vi er rykket sammen uden at være det fysisk.

Sidste nyt er, at perioden med en nedlukning af Danmark nu er forlænget til den 13. april. Det udfordrer os alle, men sammen kommer vi over det bjerg, som vi lige nu er ved at bestige.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste