Arbejdsmarked

Bred aftale sikrer stabilt og fleksibelt dagpengesystem

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen 

Efter bare tre dage ved forhandlingsbordet har regeringen i dag indgået en bred aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om et nyt og fleksibelt dagpengesystem, der som udgangspunkt fastholder den to-årige dagpengeperiode og samtidig sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Dermed skaber regeringen nu ro om dagpengesystemet – noget, der ikke lykkedes den tidligere røde regering trods mange forsøg gennem næste fire år. Det er til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere, at der nu bliver skabt politisk stabilitet på et område, der berører mange mennesker.  

Med det nye system sikrer vi, at genoptjeningen af dagpenge bliver mere fleksibel, så motivationen til at tage tidsbegrænsede stillinger eller lavtlønsjob nu styrkes. Det ligger i fin forlængelse af regeringens ambition om, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse.

Det nye dagpengesystem bliver lidt dyrere, end det hidtil har været. Det er ikke nogen hemmelighed, at Venstres udgangspunkt har været ikke at tilføre nye penge til systemet. Ligesom det ikke var den tidligere regerings hensigt, da den nedsatte Dagpengekommissionen.

Men vi er nu nået til et fornuftigt kompromis, hvor en stor del af finansieringen findes inden for systemet. Bl.a. ved at dimittendsatsen for nyuddannede uden børn sættes en smule ned, mens vi lander på tre årlige karensdage.

Det er et godt kompromis til gengæld for en bred aftale, der forpligter Folketingets store partier til at tage ansvar for et dagpengesystem, der understøtter et velfungerende arbejdsmarked med høj beskæftigelse og færre arbejdsløse.