Venstres undervisningspolitik og skolepolitik

Frihed til skolerne og frit skolevalg

De danske folkeskoler har i mange år været presset af en folkeskolereform, der grundlæggende ikke har haft den effekt, man håbede på. Danske børns faglige niveau er ikke steget, og nogle grupper er desværre faldet fagligt bagud. Folkeskolelærerne beretter om for lidt fleksibilitet og for megen detailstyring.

Venstre ønsker de bedst mulige folkeskoler og de bedste undervisningsrammer for vores børn. 
Derfor vil Venstre sætte skolerne fri, ved at flytte muligheden for at tilrettelægge skoledagen tilbage til folkeskolerne og flytte flere beslutninger til de lokale skolebestyrelser. Folkeskolerne skal i højere grad være et tilvalg for familierne – ligesom de frie grundskoler er det for mange. Af samme årsag skal det frie skolevalg og skoledistrikterne bevares.

Venstre forsvarer de frie og private grundskoler, og det frie skolevalg er en grundsten i Venstres skolepolitik. Vi vil ikke reducere koblingsprocenten til de frie og private grundskoler, da den sikrer, at det frie skolevalg ikke kun er for de rigeste i samfundet. Af samme grund bakker Venstre også aktivt op om, at efterskolerne - der jo er private - skal have gode rammevilkår. 

Erhvervsskoler

Erhvervsskolerne er vigtige for Danmarks økonomi og den grønne omstilling. Men vi kommer i fremtiden til at mangle endnu flere faglærte. Derfor ønsker Venstre, at gøre erhvervsskolerne mere attraktive. Uddannelserne skal både være bedre til at tiltrække og fastholde elever, og det kræver en politisk prioritering. 

Frit gymnasievalg

Venstre har givet et valgløfte: Vi vil afskaffe tvangsfordeling af gymnasieelever på baggrund af forældres indkomst. Dette valgløfte blev muligt at indfri, da Venstre gik med i en bred regering, efter folketingsvalget i 2022.

Læs også Venstres børnepolitik.