Venstres undervisningspolitik og skolepolitik

Frihed til skolerne og frit skolevalg

De danske folkeskoler har i mange år været presset af en folkeskolereform, der grundlæggende ikke har haft den effekt, man håbede på. Danske børns faglige niveau er ikke steget, og nogle grupper er desværre faldet fagligt bagud. Folkeskolelærerne beretter om for lidt fleksibilitet og for megen detailstyring.

Venstre ønsker de bedst mulige folkeskoler og de bedste undervisningsrammer for vores børn. Derfor vil Venstre sætte skolerne fri ved at flytte muligheden for at tilrettelægge skoledagen tilbage til folkeskolerne og flytte flere beslutninger til de lokale skolebestyrelser. Folkeskolerne skal i højere grad være et tilvalg for familierne – ligesom de frie grundskoler er det for mange. Af samme årsag skal det frie skolevalg og skoledistrikterne bevares.

Venstre forsvarer de frie og private grundskoler, og det frie skolevalg er en grundsten i Venstres skolepolitik. Socialdemokratiets ønsker om at skære i støtten til friskoler eller afskaffe det frie skolevalg vil derfor ikke blive indført med støtte fra Venstre.

Frit gymnasievalg