transportpolitik

individuelt transportbehov

Venstres transportpolitik skal bygge på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform herunder individuel eller kollektiv transport. Fokus skal være på at sikre størst mulig mobilitet.

Til at underbygge det frie valg af transportform skal der være en sammenhængende infrastruktur i hele landet. De primære transportkorridorer med tilhørende regional opkobling og sammenhængen mellem landsdelene skal styrkes samt fremtidssikres. Ved valg af trafikale løsninger og beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal den samfundsøkonomiske effekt af investeringerne altid vurderes.

Infrastrukturen skal som udgangspunkt være velholdt, forgrenet, sikker og give god fremkommelighed. For Venstre er det ikke væsentligt, hvem der er operatør og udfører opgaven, men derimod at opgaven udføres i henhold til de krav, som politisk er specificeret.

danmark i balance

Effektiv transport af personer og gods er vigtigt for vækst og jobskabelse. En god infra­struktur gør det let for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner, og virksomhederne og deres kunder nyder godt af en effektiv transport af deres varer. Venstre vil have en transportpolitik, hvor der er balance mellem investeringer i vejprojekter og kollektiv trafik.

Råderummet for nye store investeringer er meget begrænset i de kommende år, da der allerede er igangsat mange infrastrukturprojekter. Ved investering i nye infrastrukturpro­jekter skal der gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast.

Regeringen vil igangsætte en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Billund-Lunderskov samt løbende søge at forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej E45.

En østlig ringvej ved København kan binde vejnettet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i København. Vi har igangsat en forundersøgelse af en østlig ringvej ved København, som blandt andet skal belyse finansieringsmulighederne – herunder om det giver mening at gennemføre projektet som et offentligt privat-partnerskab.