Venstres transportpolitik bygger på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform.

Hvad er Venstres transportpolitik?

Et mere sammenhængende Danmark

Venstres transportpolitik bygger grundlæggende på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform. Der skal være plads til både den individuelle og den kollektive transport. 
Derfor arbejder Venstre for at sikre, at danskerne kan vælge den transportform, der passer deres behov bedst.

Dette er også vigtigt for at sikre, at Danmark hænger sammen. God infrastruktur er en afgørende forudsætning for vækst, velstand og velfærd i vores land.
Det har afgørende betydning for, at vores virksomheder kan få leveret deres varer, services og produkter i hele landet, nemt og hurtigt. 
Men det handler også om danskernes tid, fordi en god infrastruktur gør det lettere for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner.

Venstre vil derfor investere i moderne, effektiv og sammenhængende infrastruktur, der øger fremkommeligheden for danskerne, og som:

  • Binder familier og venner tættere sammen, og styrker sammenhængskraften i samfundet, ved at styrke infrastrukturen i hele landet.
  • Understøtter den grønne omstilling, idet fremtidens biler forventes at køre på grønne drivmidler.
  • Sikrer grundlaget for vækst og velstand i landdistrikterne såvel som i byerne, så vores virksomheder kan levere deres varer og produkter og lette adgangen til kvalificeret arbejdskraft.
  • Har den rette geografiske balance. Ingen dele af Danmark må hægtes af – hverken by eller land – og det skal være let at komme på tværs af vores land.
  • Giver danskerne kortere transporttid til og fra arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller fritidsaktiviteten, uanset om man er bosiddende på landet eller i byen.

Infrastruktur skal understøtte grøn omstilling

Venstres transportpolitik vil styrke mobiliteten i hele landet og dermed sikre et Danmark i balance.

Vi skal investere for at kunne rumme fremtidens grønne transport.

Fremtidens grønne transport er også biltrafik, da alt tyder på, at omstillingen til grønne drivmidler accelererer i de kommende år.

Venstre ønsker, at vi i 2030 har en million grønne biler på vejene. For at det sker med grønne køretøjer i hele landet, skal der opbygges en vidt forgrenet og passende grøn lade- og tankningsinfrastruktur uden ”sorte pletter” rundt omkring og med en god balance.

Ny mangeårig infrastrukturaftale

Venstre indgik i juni 2021 - sammen med Folketingets partier - en aftale om investeringer i infrastrukturen. Vi glæder os over, at vi nu får sat gang i mange vigtige projekter, som er med til at binde Danmark bedre sammen, og som understøtter vækst, udvikling og mobilitet i hele landet.

Venstre har sat markante aftryk på aftalen og fremlagde forud for forhandlingerne vores eget infrastrukturudspil, som du kan læse her.

Enig med vores transportpolitik?

Bliv medlem af Venstre her