Venstres transportpolitik bygger på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform.

Hvad er Venstres transportpolitik?

Individuelt transportbehov

Venstres transportpolitik bygger på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform. Der skal være plads til både den individuelle og den kollektive transport.

Derfor arbejder Venstre for at sikre, at danskerne kan vælge den transportform, der passer deres behov bedst. Bilen er et vigtigt transportmiddel for mange danskere, og vi har derfor nedsat afgiften på biler. Dermed er det blevet billigere for danske familier at købe en helt almindelig og sikker familiebil.

Danskerne skal have friheden til at transportere sig rundt i Danmark gennem hele livet. Mens vi havde regeringsansvaret mellem 2015-2019 har vi derfor bl.a.:

  • Fjernet aldersgrænsen for det obligatoriske lægetjek ved ældre borgeres fornyelse af kørekort. Det gør det lettere for ældre borgere at få fornyet kørekortet, så de har friheden til på egen hånd at besøge familie og venner.
  • Nedsat aldersgrænsen for, hvornår man kan tage knallertkørekort, til 15 år. Det styrker mobiliteten for de unge.
  • Moderniseret taxilovgivningen, så det bliver nemmere at tage en taxi i hele landet. Vi har bl.a. fjernet reglerne for kommunegrænser for taxikørsel, så taxiselskaber kan operere over hele landet. Med en moderniseret taxilovgivning har vi styrket konkurrencen og sikret bedre taxibetjening i hele landet.
  • Styrket den kollektive trafik, så den bliver nemmere at bruge i Danmark. Da vi havde regeringsansvaret, fremlagde vi et udspil til nemmere kollektiv trafik, som bl.a. skal sikre bedre vilkår for passagerne i den offentlige transport. Fjernbussen kan være det billige alternativ til toget. Derfor har vi sikret flere fjernbusruter og –afgange og en bedre betjening i bl.a. vores landdistrikter. Det bidrager til en styrket mobilitet.
  • Sikret at fremtidens S-tog i hovedstaden bliver automatiske. Det vil betyde bedre og billigere S-togsdrift og give plads til at betjene flere passagerer i fremtiden.

Danmark i balance

Venstres transportpolitik vil styrke mobiliteten i hele landet og dermed sikre et Danmark i balance.


Venstre arbejder for at styrke mobiliteten i hele Danmark, og vi arbejder for at sikre et Danmark i bedre balance. Den enkelte borger og vores danske virksomheder skal kunne transportere sig selv eller sine varer hurtigt, effektivt og sikkert rundt i Danmark.

En effektiv transport af både personer og varer er vigtigt for at skabe vækst og nye arbejdspladser. En effektiv infrastruktur gør det let for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner, og virksomhederne og deres kunder nyder godt af en effektiv transport af deres varer.

Mens vi havde regeringsansvaret mellem 2015-2019 fik vi investeret i flere vigtige infrastrukturprojekter:

  • Med udvidelsen af E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S sikrer vi bedre fremkommelighed i Østjylland.
  • Med udvidelsen af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V gør vi noget ved trængselsproblemerne på Vestfyn.
  • Med nedsættelsen af taksterne over Storebæltsbroen er vi med til at forbinde Øst- og Vestdanmark bedre.

Venstre vil have en transportpolitik, hvor der er balance mellem investeringer i vejprojekter og kollektiv trafik. Den balance er der ikke i tilstrækkelig grad i dag. For vi har i mange år investeret i jernbanen i Danmark. Det har der været brug for, men vi mener, at det nu må være vejenes tur.  

Enig med vores transportpolitik?