transportpolitik

individuelt transportbehov

Venstres transportpolitik bygger på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform. Der skal være plads til både den individuelle og den kollektive transport.

Derfor arbejder Venstre for at sikre, at danskerne kan vælge den transportform, der passer deres behov bedst. Bilen er et vigtigt transportmiddel for mange danskere, og vi har derfor nedsat afgiften på biler. Dermed er det blevet billigere for danske familier at købe en helt almindelig og sikker familiebil.

Danskerne skal have friheden til at transportere sig rundt i Danmark gennem hele livet.

Derfor har vi fjernet aldersgrænsen for det obligatoriske lægetjek ved ældre borgeres fornyelse af kørekort. Det gør det lettere for ældre borgere at få fornyet kørekortet, så de har friheden til på egen hånd at besøge familie og venner.

For at understøtte, at de unge også kan transportere sig rundt i Danmark, har vi bl.a. nedsat aldersgrænsen for, hvornår man kan tage knallertkørekort, til 15 år. Det styrker mobiliteten for de unge.

Vi har også moderniseret taxilovgivningen, så det bliver nemmere at tage en taxi i hele landet. Vi har bl.a. fjernet reglerne for kommunegrænser for taxikørsel, så taxiselskaber kan operere over hele landet. Med en moderniseret taxilovgivning har vi styrket konkurrencen og sikret bedre taxibetjening i hele landet.

Og så styrker vi den kollektive trafik, for det skal være nemt at bruge den kollektive trafik i Danmark. Derfor har vi også fremlagt et udspil til nemmere kollektiv trafik, som bl.a. skal sikre bedre vilkår for passagererne i den offentlige transport. Fjernbussen kan være det billige alternativ til toget. Derfor vil vi sikre flere fjernbusruter og
-afgange og en bedre betjening i bl.a. vores landdistrikter. Det bidrager til en styrket mobilitet.

Med vores aftale om udbud af togtrafik i hovedstadsområdet vil vi sikre, at fremtidens S-tog i hovedstaden bliver automatiske. Det vil betyde bedre og billigere S-togsdrift og give plads til at betjene flere passagerer i fremtiden.

danmark i balance

Venstre arbejder for at styrke mobilitet i hele Danmark, og vi arbejder for at sikre et Danmark i bedre balance. Den enkelte borger og vores danske virksomheder skal kunne transportere sig selv eller sine varer hurtigt, effektivt og sikkert rundt i Danmark.

En effektiv transport af både personer og varer er vigtigt for at skabe vækst og nye arbejdspladser. En effektiv infrastruktur gør det let for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner, og virksomhederne og deres kunder nyder godt af en effektiv transport af deres varer.

Venstre vil have en transportpolitik, hvor der er balance mellem investeringer i vejprojekter og kollektiv trafik. Den balance er der ikke i tilstrækkelig grad i dag. For vi har i mange år investeret i jernbanen i Danmark. Det har der været brug for, men vi mener, at det nu må være vejenes tur.  

Råderummet for nye investeringer i infrastrukturen er meget begrænset i disse år, da der allerede er igangsat mange infrastrukturprojekter. Ved investering i nye infrastrukturprojekter skal der gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast, og som sikrer et Danmark i bedre balance.

Vi er allerede godt i gang med at investere i vores infrastruktur i hele landet. Alene siden folketingsvalget i 2015 har vi – på trods af et begrænset råderum – igangsat investeringer i infrastrukturen. Med udvidelsen af E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S sikrer vi bedre fremkommelighed i Østjylland, og med udvidelsen af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V gør vi noget ved trængselsproblemerne på Vestfyn. Samtidig nedsætter vi taksterne over Storebæltsbroen, og det er med til at forbinde Øst- og Vestdanmark bedre.

Med finansloven for 2019 tager vi skridtet videre for at forbedre infrastrukturen i hele Danmark. Vi har bl.a. afsat penge til en forundersøgelse af en Kattegatbro, der kan være med til at binde Øst- og Vestdanmark bedre sammen. Og vi igangsætter undersøgelser af både en vejforbindelse til Stevns, en kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen og en udvidelse af Frederikssundsmotorvejen.