transportpolitik

individuelt transportbehov

Venstres transportpolitik skal bygge på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform, herunder individuel eller kollektiv transport. Fokus skal være på at sikre størst mulig mobilitet.

Til at underbygge det frie valg af transportform skal der være en sammenhængende infrastruktur i hele landet. De primære transportkorridorer med tilhørende regional opkobling og sammenhængen mellem landsdelene skal styrkes og fremtidssikres. Ved valg af trafikale løsninger og beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal den samfundsøkonomiske effekt af investeringerne altid vurderes.

Infrastrukturen skal som udgangspunkt være velholdt, forgrenet, sikker og give god fremkommelighed. For Venstre er det ikke væsentligt, hvem der er operatør og udfører opgaven, men derimod at opgaven udføres i henhold til de krav, som politisk er specificeret.

danmark i balance

Effektiv transport af personer og gods er vigtigt for vækst og jobskabelse. En god infrastruktur gør det let for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner, og virksomhederne og deres kunder nyder godt af en effektiv transport af deres varer. Venstre vil have en transportpolitik, hvor der er balance mellem investeringer i vejprojekter og kollektiv trafik.

Råderummet for nye store investeringer er meget begrænset i de kommende år, da der allerede er igangsat mange infrastrukturprojekter. Ved investering i nye infrastrukturprojekter skal der gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast.

Siden folketingsvalget i 2015 har vi – på trods af et begrænset råderum – igangsat investeringer i infrastrukturen. Med udvidelsen af E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S sikrer vi bedre fremkommelighed i Østjylland, og med udvidelsen af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V gør vi noget ved trængselsproblemerne på Vestfyn. Samtidig nedsætter vi taksterne over Storebæltsbroen, og det er med til at forbinde Øst- og Vestdanmark bedre.