Venstres psykiatripolitik

En styrket psykiatri

Der er en bekymrende stigning i antallet af mennesker, der kæmper med psykiske udfordringer, og som har brug for professionel hjælp.

For Venstre er det vigtigt, at alle borgere har de bedste muligheder for at leve et liv med størst mulig livskvalitet. Derfor vil vi opprioritere den samlede psykiatriske indsats, ligesom vi vil styrke den tidlige og forebyggende indsats. Vi skal gribe flere mennesker – og deres pårørende – inden den psykisk sygdom udvikler sig, og vi vil sikre, at mennesker med komplekse psykiske sårbarheder oplever at få den rette støtte og behandling.

Derfor gik Venstre til valg på, at den økonomiske ramme for psykiatrien gradvist skal løftes, så vi om 10 år har øget bevillingen til området med 4 mia. kr. hvert år.

Hvis vi ikke styrker psykiatrien og danskernes mentale sundhed, så kan konsekvenserne for den enkelte være voldsomme. Eksempelvis er det blandt 25-årige med en psykisk sygdom kun omkring 6 ud af 10, der har gennemført en ungdomsuddannelse, mens det blandt de øvrige 25-årige er 8 ud af 10. Det trækker altså dybe spor, hvis vi ikke får leveret en bedre indsats.

Særligt når det gælder børn og unges mentale mistrivsel, er det vigtigt med en tidlig indsats, inden det risikerer at udvikle sig til alvorlige psykiske udfordringer, som kan kaste lange skygger ind i voksenlivet. 
Det sker slet ikke i tilstrækkelig grad i dag, hvor børn og forældre oplever at blive kastet rundt i systemet. 
Vi skal sørge for, at stå klar med hjælp og støtte, når det er nødvendigt. Det gælder også til de mange pårørende, som hver dag yder en stor indsats.

Venstre ønsker at styrke patientrettighederne, så danskere med psykiske lidelser får ret til et mere sammenhængende behandlingstilbud.

Venstre er med i en aftale om psykiatrien, med et bredt flertal i Folketinget, selv om den er kortsigtet,  mangler ambitioner og langsigtet finansiering. Men vi mener, at der skal gøres mere.

Derfor går vi til valg på, at gennemføre en egentlig 10-årsplan for psykiatrien, der hviler på Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens anbefalinger.

Vi skal sikre, at Danmark har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det gælder hele sundhedsvæsnet.

Læs mere om Venstres ambitioner om en 10-årsplan for psykiatrien.

Se også Venstres sundhedspolitik.