Venstres psykiatripolitik

En styrket psykiatri

Flere og flere danskere får ondt i livet, og vi ser en bekymrende tendens med stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Det er mennesker, der er lige så forskellige, som folk er flest. Mange kommer heldigvis ud på den anden side og bliver raske igen. Andre lever med deres sygdom, og har et godt liv med familie, arbejde og venner. Og så er der en mindre gruppe, som kæmper med svære psykiske problemer.

For Venstre er det vigtigt, at alle danskere hver især har de bedste muligheder for at leve et liv med størst mulig livskvalitet. Derfor vil Venstre prioritere og styrke den samlede psykiatriske indsats.

Psykiatrien er i dag i alt for høj grad indrettet på systemets præmisser. Som psykiatrisk patient træder man ind i et system, hvor der er mangel på sammenhæng og tværfaglighed. Alt for mange oplever et forløb med hyppige skift og flere samtidige indsatser, der er ukoordinerede og usammenhængende. Det betyder, at patienterne bliver tabt mellem to stole. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Venstre ønsker at styrke patientrettighederne, så danskere med psykiske lidelser får ret til et mere sammenhængende behandlingstilbud.

Venstre mener, at der i hele landet skal være lettilgængelige tilbud af høj kvalitet til børn og unge, der mistrives. Ligesom vi ønsker, at der skal skabes de bedste rammer for, at vores unge kan få en uddannelse eller et job uanset psykiske eller fysiske udfordringer.

Vi skal sikre, at Danmark har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det gælder hele sundhedsvæsnet.

Mennesker med psykiske lidelser er meget mere end deres sygdom. Vi skal sikre, at alle danskere – uagtet fysisk eller psykisk lidelse - får den rette hjælp til at kunne realisere deres drømme for fremtiden. Det har vi alle sammen en interesse i.

Se også Venstres sundhedspolitik.