Miljø- og fødevarepolitik

Bedre forhold for fødevareproducenter

Venstre vil skabe bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet, samtidig med at vi passer godt på vores miljø. Danmark har en stærk fødevare- og landbrugssektor, som skaber arbejdspladser og eksport. Fødevareerhvervet er vækstmotor i dele af Danmark, der er ramt af mangel på arbejdspladser og muligheder for udvikling.

Fødevare- og landbrugssektoren skal rustes til at øge produktionen og eksporten gennem et øget råvaregrundlag, mere målrettet regulering, styrket konkurrenceevne og bedre adgang til finansiering. Det vil skabe mere vækst og beskæftigelse i landbrugs- og fødevareerhvervet – i samspil med natur og miljø.

Regler og bureaukrati for danske landmænd og fiskere skal reduceres. Rammer og vilkår skal understøtte bæredygtigt landbrug og fiskeri. 

natur og miljø

Miljøpolitikken skal tage sit udgangspunkt i en respekt for de naturgivne ressourcer, som er vore fælles værdier. Målet er at beskytte naturens ressourcer, noget myndigheder, organisationer og borgere i fællesskab skal værne om.

Derfor er opgaven både at afbalancere hensynet mellem mennesker og miljø og at opnå de ønskede miljømålsætninger så effektivt som muligt. Det vil sige at få mest muligt miljø for pengene.

Den enkelte borger har et personligt ansvar for at passe på naturen. Ved at spare på ressourcerne, ved at forbruge de mindst miljøbelastende produkter, ved at reducere affaldsmængden kan vi hver især yde et bidrag til at beskytte miljøet.