Her kan du læse om Venstres miljøpolitik og fødevarepolitik.

Venstres miljøpolitik og fødevarepolitik

Natur og miljø

Miljøpolitikken skal tage sit udgangspunkt i en respekt for de naturgivne ressourcer, som er vores fælles ansvar. Målet skal være at beskytte naturen, og det skal både myndigheder, organisationer og borgere i fællesskab værne om.

Venstre arbejder for et grønnere Danmark, som har en rig natur og et rent miljø, hvor dyr og planter trives. Vi har sikret en lang stribe af grønne resultater inden for bl.a. bæredygtighed, vild skov, renere drikkevand, økologi og genanvendelse af plastik.

Den enkelte borger har også et personligt ansvar for at passe på naturen. Ved at spare på ressourcerne, ved at forbruge de mindst miljøbelastende produkter og ved at reducere affaldsmængden og bekæmpe forurening kan vi hver især yde et bidrag til at beskytte miljøet.

Bedre forhold for fødevareproducenter

Danmark har en stærk fødevare- og landbrugssektor, som skaber arbejdspladser og eksport. Fødevareerhvervet er en vækstmotor og er med til at skabe arbejdspladser i nogle af de dele af Danmark, hvor der kan være langt til den nærmeste storby.

Venstre vil udvikle landbruget, så det både skaber vækst og arbejdspladser, og samtidig bliver et endnu grønnere erhverv i bedre harmoni med miljøet. Vi har gennemført en fødevare- og landbrugspakke, som bl.a. fjerner undergødskningen, øger råvaregrundlaget og sikrer, at de tvungne randzoner afskaffes. Det skal være med til at sikre vækst og arbejdspladser i hele landet, samtidig med at der tages hensyn til naturen og miljøet.

Venstres fødevarepolitik har fokus på at skabe bedre forhold for fødevareproducenter.

Fiskeri

Venstre mener, at fiskeri skal ske i harmoni med miljø og natur. Samtidig vil vi skabe bedre rammer for erhvervet, herunder for kystfiskeriet. Venstre arbejder for en fortsat bedre og mere innovativ udnyttelse af kvote- og råvaregrundlaget samt på at få forbedret videnskabelig rådgivning vedrørende fiskebestandene med henblik på en mere sikker og stabil kvotefastsættelse.

Enig med vores miljø- og fødevarepolitik?