Læs om Venstres forsvarspolitik her.

Hvad er forsvarspolitik 
i Venstre?

Det danske forsvar

Den sikkerhedsmæssige situation for Danmark og vores allierede er alvorlig. Den internationale verdensorden er forandret. Putin har bragt krig tilbage til Europa. 
Afghanistan er faldet i hænderne på mørke kræfter. Store dele af Afrika og Mellemøsten er fortsat ustabilt, og der er ikke udsigt til en forbedring indenfor overskuelig tidshorisont. Danmark skal løfte sin del af ansvaret, så vi sammen med vores NATO-allierede fortsat kan sikre fred og stabilitet.

For at håndhæve Danmarks suverænitet, sikre fred og frihed samt efterleve vores internationale forpligtelser er det nødvendigt, at vi har et forsvar med en militær kapacitet, der kan sikre Danmarks territoriale forsvar, uafhængighed og selvbestemmelse, og som kan udsende effektive og veludrustede styrker til internationale operationer.

Vi skal være i stand til at operere i egne af verden, hvor der stilles store krav til mandskab, materiel og logistik.

Danmark og internationale konflikter

Danmark bør aktivt deltage i internationale initiativer, der har til hensigt at fremme fred, demokrati og frihedsrettigheder.

Danmarks sikkerhed baserer sig på det atlantiske fællesskab og de grundlæggende værdier og interesser, som Europa og USA deler.

Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af alliancen. Det indebærer, at vi er villige til at påtage os vores del af den samlede byrde gennem et troværdigt forsvar.

Derfor glæder det os, at et flertal af Folketingets partier i marts 2022 indgik et nationalt kompromis på forsvarsområdet. Det var en milepæl, hvor vi i Folketinget forpligtede hinanden til at nå de omtalte ’2 procent af BNP’, hvilket vi har kæmpet for i Venstre i flere år.

På samme måde glæder det os, at Danmark d. 1. juni 2022 afskaffede vores EU-forsvarsforbehold. Det er på tide, at Europa tager et større ansvar for sin egen sikkerhed, og det skal Danmark naturligvis medvirke til. Vi skal være i stand til deltage i udformningen af en europæisk sikkerhedspolitik og være med dér, hvor det sker, for at kunne påvirke beslutningerne på forsvarsområdet i EU.

Terror og sikkerhed

Terrortruslen er verdensomspændende og retter sig også mod Danmark. Terrorisme udgør fortsat en trussel mod vores sikkerhed, vores demokratiske samfundsværdier og vores rettigheder. Terrorisme er en forbrydelse, der under ingen omstændigheder kan retfærdiggøres.

Terrortruslen har eksisteret i mange år, og den er desværre formentlig kommet for at blive. Det drejer sig om at vise politisk handlekraft, der er balanceret med frihedsrettighederne i vores demokratiske samfund.

Uanset hvor mange tiltag, der iværksættes, kan man aldrig udstede garantier mod et terrorangreb. 
Men vi kan optimere forebyggelse mod terror og ruste samfundet bedre til at håndtere situationen, hvis det værste skulle ske. Der skal samtidig værnes om de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder i det danske samfund, og frihed og tryghed skal gå hånd i hånd. Også når det gælder kampen mod terror.

Værnepligt

Rekruttering og fastholdelse af det nødvendige og tilstrækkelige personel er én af Forsvarets store udfordringer nu og på længere sigt, og værnepligten er en nødvendighed, hvis Danmark vil opretholde et troværdigt og betragteligt styrkebidrag til løsningen, af både nationale og internationale opgaver.

Skal vi løse udfordringerne med rekruttering af personel til Forsvaret, er vi nødt til at styrke værnepligtsindsatsen. Venstre ønsker, at vi øger optaget af værnepligtige, samt forlænger værnepligten.

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er et udtryk for et bredt folkeligt engagement i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, og det bidrager til at sikre, at Forsvaret er solidt forankret i det danske samfund.

Derfor ønsker Venstre at styrke Hjemmeværnet og dets evne til at tiltrække og fastholde frivillige. 
Venstre ønsker at modernisere Hjemmeværnets materiel og udstyr, hvilket skal understøtte rekrutteringen af nye frivillige og bidrage til Hjemmeværnets opgaveløsning, særligt til støtte for forsvaret.

Venstres forsvarspolitik støtter op om værnepligten.

Veteranerne skal støttes

De danske veteraner har ydet en stor og professionel indsats i verdens brændpunkter til gavn for Danmarks sikkerhed. Vi skal sikre, at de danske veteraner får støtte, anerkendelse og muligheder, der står mål med deres beundringsværdige indsats for Danmark. Det er et vigtigt element i Venstres forsvarspolitik.

Cybersikkerhed

Truslen fra cyberangreb er steget de seneste år, og det vil få en større betydning fremover. Derfor skal Danmarks værn mod cyberangreb styrkes. Derudover skal vi arbejde for, at udenlandske påvirkningskampagner ikke har mulighed for at virke i Danmark. Andre stater skal under ingen omstændigheder have mulighed for at forsøge at påvirke danske valg.

Beredskabet

Det danske beredskab skal have de bedste muligheder for at træde til, når der er behov for det. De rykker ud til brande, færdselsuheld, miljøforureninger og meget mere, og løser dermed en helt central samfundsopgave. Det danske beredskab er sat i verden for at redde liv. Den opgave støtter Venstre selvfølgelig fuldt og fast op omkring.

Enig med vores forsvarspolitik?

Bliv medlem af Venstre her