Her kan du læse om Venstres miljøpolitik og fødevarepolitik.

Venstres fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitik

En grøn omstilling af dansk landbrug

I Danmark producerer vi nogle af verdens bedste fødevarer. Samtidig understøtter fødevareklyngen arbejdspladser rundt omkring i hele landet - særligt i de tyndtbefolkede områder. Sådan skal det også være i fremtiden. Det er Venstres ambition, at den danske fødevareproduktion fortsat skal producere fødevarer af høj kvalitet på en innovativ, bæredygtig og mere klimavenlig måde. Derfor skal vi udvikle - ikke afvikle - fødevaresektoren i Danmark.

I de kommende år står landbruget over for en ambitiøs omstilling på mange områder. Udledningerne skal nedbringes markant, vi skal beskytte drikkevandet bedre samt have mere natur og skov. Derfor er vi glade for, at vi sammen med et flertal i Folketinget i efteråret 2021 indgik en bred og ambitiøs aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. 

For at komme i mål med denne omstilling, vil regeringen fremlægge et forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt deres konklusioner. Afgiften skal udformes på en klog måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet, samlet set. 

Det vil ikke gavne klimaet, at vi bare sender udledningen og produktion til andre lande, hvor man ikke er ligeså gode til at producere klimavenligt, som vi er i Danmark. Dansk fødevareproduktion skal også i fremtiden være et eksempel til efterlevelse for andre lands omstilling af landbruget. 

Venstres fødevarepolitik har fokus på at skabe bedre forhold for fødevareproducenter.

Fiskeri

Der sker store forandringer i verdenshavene, og det kræver, at vi planlægger og udnytter de danske havarealer anderledes, end vi gør i dag. For Venstre er det helt afgørende, at det sker med respekt for fiskerierhvervet, som understøtter danske arbejdspladser og dansk fødevareproduktion. Derfor skal der både tages højde for fiskeri, miljø og klima på samme tid, når det kommer til vores udnyttelse af havets ressourcer.