Vi skal kæmpe for mere marked og frihandel

Danmark er et velstående land, fordi vi handler med verden og landene omkring os. Det Indre Marked i EU – med en halv milliard forbrugere – er et af verdens rigeste. Det skyldes, at man siden det europæiske samarbejdes start har fokuseret på at skabe velstand gennem samhandel, og har skabt et stærkt Indre Marked med fælles standarder og regler.

Det Indre Marked bidrager i høj grad til den danske velstand og arbejdspladser i hele landet. Cirka 50 procent af dansk eksport går til Det Indre Marked. Omkring 500.000 danske arbejdspladser er afhængige af Det Indre Marked. Og Danmarks velstand er 100 mia. kroner højere, end den ville have været, hvis Danmark ikke var medlem af Det Indre Marked i EU.    

Skal vi skabe et endnu rigere Danmark med råd til velfærd og forsvar, skal vi sikre fortsat vækst og velstand gennem EU.

Derfor vil Venstre:

  • Fastholde kravene til en sund finanspolitik i alle EU-lande
  • Kræve balance i de offentlige budgetter og at lande med høj gæld skal nedbringe deres gæld
  • Insistere på, at penge til nye indsatser som udgangspunkt skal findes ved omprioriteringer i EU’s eksisterende budget
  • Udbygge det indre marked, særligt markedet for tjenesteydelser
  • Indgå flere frihandelsaftaler i den kommende periode
  • Stykre og udvide det populære Erasmus+ program, som støtter tiltag inden for uddannelse, ungdom og idræt
  • Kræve, at Europa-Parlamentet afskaffer rejsecirkusset mellem Strasbourg og Bruxelles, der årligt koster 850 mio. kroner
  • Nedsætte et europæisk implementeringsråd – efter dansk forbillede – der skal nedbringe bureaukrati og sikre ensartet håndhævelse af fælles regler
  • Indføre skrappere sanktioner over for lande, der bevidst underimplementerer EU-lovgivning og bryder med de fælles spilleregler

Læs hele Venstres EU-program her.