Hvad er EU politik i Venstre? Få svaret her.

Hvad er EU-politik i Venstre?

Venstres EU-politik

Når danskerne den 9. juni 2024 igen skal vælge danske medlemmer af Europa-Parlamentet, er det mere end nogensinde et valg om fremtiden for vor fælles frihed og de demokratiske værdier, som EU blev stiftet for at beskytte. 

Et valg, der skal fastholde den økonomiske vækst og sikre fælles løsninger på de store globale udfordringer.

Venstre har seks mærkesager til Europa-Parlamentsvalget i 2024:

  1. Danmark og Europa skal være frit, rigt og trygt
  2. Vores børn skal sikres en grøn og mangfoldig klode
  3. EU skal kunne selv – digitalt og industrielt
  4. Vi skal kæmpe for mere marked og frihandel
  5. Vores værdier skal forsvares – og demokratiet styrkes
  6. Danskerne skal have maksimal indflydelse i EU

Venstres EU-program for perioden 2024-2029 er vedtaget af medlemmerne på Venstres landsmøde i Herning, søndag den 19. november 2023. Programmet er udarbejdet af et programudvalg bestående af repræsentanter for Venstres Hovedbestyrelse, lokale europaudvalg og folkevalgte under ledelse af spidskandidat Morten Løkkegaard.

Du kan hente hele Venstres EU-program her.

 

Enig med vores EU-politik?

Meld dig ind i Venstre i dag. Så du kan være med til at arbejde for et frit, rigt og trygt Europa.