Hvad er EU politik i Venstre? Få svaret her.

Hvad er EU-politik i Venstre?

Europa skal kunne forsvare sig selv

Vi vil styrke Europas forsvar og sikkerhed, så vi kan forsvare vores ret til at leve i frihed og fred.

Et frit EU kræver en stærk ydre grænse

Vi vil styrke EU’s ydre grænser og fortsat arbejde for at oprette modtagecentre for flygtninge uden for Europa.

Ind med grøn energi, ud med Putins gas

Vi skal gøre os uafhængige af Ruslands olie og gas ved at styrke vores egne grønne energiløsninger.

Samhandel gør Danmark rigere og Europa friere

Vi vil fortsat styrke det frie indre marked, som i årtier har øget den danske vækst og velstand.

Mere sund fornuft i EU

EU skal løse de udfordringer, som enkelte lande ikke kan løse alene og overlade mindre spørgsmål til de enkelte medlemslande.

 

Du kan hente hele Venstres EU-program her.

 

Enig med vores EU-politik?

Meld dig ind i Venstre i dag. Så du kan være med til at arbejde for et frit, rigt og trygt Europa.