EU skal kunne selv – digitalt og industrielt

Ansvarlig digitalisering

Danmark og EU skal være rustet til fremtidens globale konkurrence. Man kan ikke tale om den globale konkurrence uden at komme ind på digitalisering. Det stiller nye krav til, hvordan vi indretter samfundet, og der er behov for at sætte sunde og fornuftige rammer for kunstig intelligens, cybersikkerhed og nethandel.

Derfor vil Venstre:

  • Vedtage en fornuftig digital lovgivning, der sikrer EU’s position som frontløber, men samtidigt adresserer teknologiens mange udfordringer
  • Arbejde for, at digitale krav og regler ikke bliver unødigt komplekse for borgere og virksomheder
  • Udvikle fælles standarder for bl.a. brugeridentifikation, så løsninger kan bruges frit på tværs af landegrænser
  • Indføre ordentlige sanktionsmuligheder overfor techgiganter, der ikke overholder lovgivningen om blandt andet persondatabeskyttelse og deling af ulovligt indhold
  • Sikre de bedste rammer for, at vores offentlige og private digitale løsninger er sikret mod cyberangreb.

 

EU skal kunne mere selv

I fremtiden skal Danmark og EU være mere uafhængige af visse dele af verden. Det er i sidste ende et spørgsmål om vores sikkerhed. Da Ruslands krig mod Ukraine brød ud, oplevede vi for alvor, hvad det betyder, hvis vi gør os afhængige af f.eks. energi fra et diktatorisk regime.

Det samme gælder på en række andre områder. For at sikre mere uafhængighed skal vi identificere de strategiske områder, hvor vi er særligt sårbare og sikre, at vi ikke havner i en lignende situation igen.

Derfor vil Venstre:

  • Definere, hvilke strategiske sektorer der er så vitale, at det eventuelt kan berettige statsstøtte til at hjælpe dem i gang og holde dem kørende. Det kunne være energiforsyning, kritiske råvarer, medicin og militærteknologi
  • EU skal etablere og opretholde et solidt og balanceret pandemiberedskab, så vi kan reagere bedre og hurtigere på en eventuel ny fremtidig pandemi uden at mangle f.eks. værnemidler
  • Vi skal se på, om der er barrierer i lovgivningen, der står i vejen for innovation og for, at strategiske sektorer kan vokse og være levedygtige

Læs hele Venstres EU-program her.