Her kan du læse om Venstres arbejdsmarkedspolitik.

Beskæftigelsespolitik

Det arbejdende fælleskab

Det er godt og sundt at være i arbejde. Når man løser en opgave, der er efterspurgt, bidrager man til det arbejdende fællesskab, mens man skaber værdi for andre og sig selv. Venstre kæmper for, at flere bliver en del af det fællesskab, som arbejdsmarkedet er, så flere kan få et liv med mere frihed og flere muligheder.

Lige nu har vi gode muligheder for at få flere med i det arbejdende fællesskab. De muligheder skal vi gribe.

Det er ikke kun godt for den enkelte, der kan forsørge sig og sine, og som har noget at stå op til om morgenen. Det er også godt for samfundet. For når færre forsørges af det offentlige, og når flere forsørger sig selv, får vi bedre råd til at prioritere vores fælles velfærd og den grønne omstilling.

En ny og mere fri beskæftigelsesindsats

Vi bruger hvert år knap 12 mia. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats. Det er desværre en indsats, der ikke virker godt nok. Der er brug for at nytænke beskæftigelsesindsatsen fundamentalt. Hvor den ledige er i fokus. Og hvor dem, der kan og vil selv, får en langt større grad af frihed til at indrette den indsats, som de mener vil bringe dem tættere på et arbejde.

Venstre har derfor præsenteret vores bud på en ny og mere fri beskæftigelsesindsats.

Læs udspillet ”En ny og mere fri beskæftigelsesindsats”.

Det skal kunne betale sig at arbejde

Venstre mener, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og gøre en indsats. Vi mener, at ethvert menneske, der kan, har pligt til at tage ansvar for sit eget liv.

Vi arbejder for, at det bedre kan betale sig at arbejde. For når flere arbejder, og når færre forsørges af det offentlige, får vi bedre råd til at prioritere vores fælles velfærd, den grønne omstilling og vores fælles forsvar. 

Venstre har de sidste mange år taget ansvar og dermed sikret, at det bedre kan betale sig at arbejde i Danmark i dag end det kunne for år tilbage. Selvom det er gået den rigtige vej, så er der fortsat 225.000 danskere, der har en lav økonomisk genvist ved at arbejde. Derfor har Venstre og regeringen et skattestop, som betyder, at det ikke skal være dyrere at være dansker, og at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. 

Det handler også om rimelighed. For det er ikke rimeligt, når gevinsten i kroner og øre er meget lille ved at skifte kontanthjælpen ud med et arbejde. Der skal være en mærkbar økonomisk gevinst ved at tage et arbejde.

Vores mål er simpelt: Hvis du kan arbejde, så skal det også kunne betale sig for dig, at arbejde.

Forenings- og aftalefrihed

For at få flest muligt med ind i fællesskabet er det nødvendigt med et frit arbejdsmarked, hvor lønnen afspejler den enkeltes indsats, hvor der ikke er unødige benspænd eller organisatorisk monopolisering, og hvor arbejdstiden er fleksibel og tilpasset den enkelte virksomheds og den enkelte ansattes ønsker og behov.

Et frit arbejdsmarked er baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Den lovgivende magt skal derfor blande sig mindst muligt i arbejdsmarkedets forhold.

Venstre ønsker at sikre ordnede forhold på danske arbejdspladser med rimelige løn- og arbejdsvilkår for både danske og udenlandske lønmodtagere samtidig med, at vi respekterer den danske model og ikke fastsætter løn- og arbejdsvilkår fra politisk hold.

I Danmark er det arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn, og sådan skal det blive ved med at være.

Samtidig er det Folketingets opgave at sikre foreningsfriheden, den frie og lige adgang til job og erhverv, samt at medlemskab af faglige organisationer reelt er frivilligt. Adgangen til et job eller til at drive erhverv må ikke gøres afhængig af, at man er medlem af en bestemt organisation.

 

Ordnede forhold på arbejdspladsen

For Venstre er det vigtigt, at man ikke bliver syg af at gå på arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Målsætningen for en liberal arbejdsmiljøpolitik er at forebygge arbejdsskader og skabe den bedst mulige sikkerhed på arbejdspladserne.

Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der også skaber plads til mennesker uden fuld erhvervsevne.

Læs mere om Venstres beskæftigelsespolitik