Venstre sikrer den største skattelettelse på arbejde i 10 år

Skattelettelser til over 3 millioner arbejdende danskere, en halvering af topskatten for 280.000 personer og flere penge på lommen til enlige forsørgere. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye skattereform, som regeringen har fremlagt.

 

Venstre gik til valg på at give skattelettelser til danskere i arbejde. Det gjorde vi, fordi vi grundlæggende mener, at danskernes penge ligger bedst i danskernes lommer. Og fordi vi ønsker at gøre det mere attraktivt at arbejde for alle de danskere, der yder en ekstra indsats.

I dag har regeringen fremlagt sit forslag til en personskattereform, der giver skattelettelser til danskerne på sammenlagt 10 mia. kroner, hvilket er langt mere end der oprindeligt var lagt op til i regeringsgrundlaget. 

Der er ingen tvivl om, at det er et stort resultat for Venstre, som vi er meget stolte af. Og så viser det med al tydelighed, hvorfor Venstre sidder med i regeringen – nemlig for at få skabt solide borgerlige resultater.

Som en del af skattereformen kommer vi blandt andet til at gøre det mere attraktivt at gå fra deltid til fuldtid. Vi forhøjer beskæftigelsesfradraget for de danskere, der hver dag står op og går på arbejde til gavn for vores fællesskab. Derudover giver vi enlige forsørgere, der går den svære balancegang mellem arbejde og hjemligt ansvar, en ekstra håndsrækning ved at forhøje deres ekstra beskæftigelsesfradrag yderligere. Og så kommer vi til at lette topskatten, så 280.000 hårdtarbejdende danskere får halveret deres topskat.

Alt dette yder ikke bare flittigheden retfærdighed. Det yder også fællesskabet gavn. Vores nye forslag bidrager til at sikre mere arbejdskraft til både velfærden og den private sektor. Faktisk leverer vores forslag over 5.000 ekstra i beskæftigelse – eller hvad der omtrent svarer til, hvad både den tidligere S-regering og VLAK-regeringen leverede tilsammen på en 7-årig periode.

 

Konkret betyder vores forslag, at 3,3 mio. danskere får et højere beskæftigelsesfradrag. 117.000 enlige forsørgere får yderligere en forøgelse af det ekstra beskæftigelsesfradrag. Og 280.000 får halveret deres topskat, hvilket eksempelvis vil betyde, at 75 pct. af de metalarbejdere, som i dag betaler topskat, fremover kun skal betale mellemskat. Det samme gælder for ca. 70 pct. af sygeplejerskerne.

En helt almindelig familie – hvor mor er folkeskolelærer, og far er elektriker – kan dermed se frem til en samlet skattelettelse på over 7.000 kr. Det kan vi godt være stolte over i Venstre. 

Det har været en klar prioritet for Venstre, at en del af det øgede økonomiske råderum prioriteres til skattelettelser for danskerne i arbejde. Det er vi lykkedes med at sikre. 

Og der kommer mere. Regeringen kommer til at prioritere yderligere skattelettelser til dansk erhvervsliv og vores iværksættere. For det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark.

Nu indkalder vi partierne i Folketinget til forhandlinger. Vi håber, de vil være med til at tage ansvar. Så vi sammen kan lægge pengene tilbage i danskernes lommer. Så vi sammen kan gøre det mere attraktivt for den enkelte at yde en indsats for sig selv og for fællesskabet.

Det handler om rimelighed – at folk, der går på arbejde, skal have lov til at beholde flere af deres egne penge. Og det handler om at sikre mere arbejdskraft, så både velfærden og det private erhvervsliv har adgang til de hænder, som de har brug for, for at kunne fungere.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste