Morten Løkkegaard

Gruppeformand for Venstre i Europa-Parlamentet

Kommunalbestyrelsesmedlem, Gruppeformand, Hovedbestyrelsesmedlem, Forretningsudvalgsmedlem, EP-kandidat, Medlem af Europa-Parlamentet

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet journalist med fortid hos Jyllands-Posten, DR og så har jeg haft min egen rådgivningsvirksomhed. Gennem 14 år har jeg været medlem af Europa-Parlamentet, byrådsmedlem i Gentofte siden 2017 og medlem af Folketinget fra 2015-2016.

Til hverdag sætter jeg et dansk og liberalt aftryk på europæisk politik i Europa-Parlamentet som medlem og gruppeformand for Venstre. Som næstformand i Venstres liberale gruppe Renew Europe er jeg ansvarlig for kontakten til erhvervslivet.

Jeg vil gøre en forskel for Danmark. Vi skal have et stærkt Danmark i et sikkert Europa. Samtidig er det min mission at være med til at styrke kendskabet til vores europæiske fællesskab ved at fortælle om vores arbejde i Europa-Parlamentet.

Vi skal skabe tryghed i Europa. Krigen i Ukraine, presserende klimaforandringer og kampen for at sikre vores fremtidige velstand og vækst i EU er alle udfordringer, vi skal løse for at skabe tryghed for danskere og vores virksomheder. Dét handler valget om.

Mine mærkesager

Tryghed gennem stærkere forsvar og styrkede ydre grænser
Putins krig mod Ukraine har forandret Europa. For at beskytte Danmark er vi nødt stå sammen med resten af den demokratiske verden. Derfor skal vi styrke forsvarssamarbejdet i EU, så vi kan opbygge den forsvarsindustri, vi akut har brug for. Sammen står vi stærkere. Vi må ikke lade Ukraine og andre demokratiske lande falde i Putins kløer, og derfor skal vi åbne op for tættere samarbejde med EU-kandidatlande som Ukraine, mens de gennemfører de nødvendige reformer for at blive fuldgyldige medlemmer af fællesskabet.

Migrationspresset mod Europa stiger. Vi skal styrke EU’s ydre grænser og sørge for, at afviste asylansøgere sendes retur.


Tryghed gennem en troværdig klimakamp
Venstre har de seneste år været med til at vedtage ambitiøs klimalovgivning, der skal gøre EU klimaneutral i 2050, men klimamål kræver håndhævelse. Desværre er der lige nu risiko for, at vi ikke når vores mål, fordi nogle EU-lande undlader at levere på deres klimaløfter. Derfor skal vi have bedre håndhævelse af EU-love, så vi når vores fælles klimamål.


Tryghed gennem øget velstand
Vi skal skabe velstand for danskere gennem vores europæiske fællesskab. Den globale konkurrence er benhård, og derfor skal vi skabe bedre vilkår for vores virksomheder. Vi skal indfri det uforløste milliardpotentiale i EU’s indre marked, indgå flere handelsaftaler for at øge samhandlen og fjerne unødvendigt bureaukrati, så det bliver lettere at være virksomhed i EU.

Storkreds:

Københavns Omegn

Telefon:

21608001

Følg Morten Løkkegaard

Pressebillede i høj opløsning:

Hent her