Danmark under besættelsen 1940-1945

Her kan du læse om Danmark under besættelsen fra 1940 til 1945.

 

Det er dansk holdning, at man ikke ønsker at blive inddraget i 2. Verdenskrig. Man holder sig derfor neutral. Men den 9. april 1940 stopper Danmarks neutralitet, da tyskerne besætter Danmark, og fem mørke år tager deres begyndelse.

Partierne i Folketinget vælger at danne en samlingsregering i den alvorlige situation. Stauning beder Venstre og De Konservative om at gå med i regeringen. For at bevare mest mulig indflydelse over administrationen og lovgivningsprocessen beslutter regeringen at føre en samarbejdspolitik i forhold til tyskerne.

I starten af 1940'erne er der bred tilslutning i befolkningen til samlingsregeringen og deres politik, men efterhånden som modstanden vokser frem, strammer tyskerne grebet om Danmark. Stadig flere sabotageaktioner får tyskerne til at stille den danske regering et krav om, at der indføres undtagelsestilstand i Danmark. Regeringen afviser det tyske krav, og den 29. august 1943 træder regeringen tilbage.

Efter 2. Verdenskrigs afslutning var der store diskussioner om det rigtige i overhovedet at samarbejde med tyskerne i de første år af krigen. Der er stadig delte meninger om spørgsmålet, men set i forhold til andre besatte lande slipper Danmark for den helt store ødelæggelse i de fem år, landet er besat. Der er til gengæld ingen tvivl om, at den voksende modstandsbevægelse og det, at politikerne opgiver at samarbejde med tyskerne, har været med til at sikre Danmark et nogenlunde godt omdømme hos de allierede lande efter 2. Verdenskrigs afslutning.
 

links til emnet:

Befrielsen 1945
Websitet tager udgangspunkt i befrielsessituationen i maj 1945, som den blev oplevet af et flertal af danskere, og relaterer en række af besættelsestidens vigtige spørgsmål til den nutidige diskussion.

Frøslevlejren
Spændende hjemmeside om Frøslevlejren under 2. verdenskrig. Frøslevlejren hører under Nationalmuseet

Frihedsmuseet
Frihedsmuseets hjemmeside med historisk gennemgang og webudstilling

Historisk Samling fra Besættelsestiden
Historisk Samling fra Besættelsestiden er en arkivinstitution med besættelsestiden og tiden umiddelbart før og efter som emne for sine samlinger

Holocaust
En undervisningsside for elever på ungdomsuddannelserne lavet af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier