EF's grundlæggelse

Læs om EF's grundlæggelse her.

 

Hele to verdenskrige, hvor krigene begge gange havde deres start i Europa, førte til, at der mellem de europæiske lande var en interesse i at sikre, at der ikke skulle udbryde en tredje verdenskrig. Et vigtigt instrument for at sikre en fremtidig europæisk fred blev den plan, som i 1950 fremlægges af den franske udenrigsminister Robert Schuman.

Midlerne i planen, der er udarbejdet af erhvervs- og embedsmanden Jean Monnet, skulle være at gøre de tidligere fjender Frankrig, Tyskland og Benelux-landene afhængige af hinanden. Udgangspunkt skule være at sammenføje den europæiske kul- og stålindustri under en uafhængig overnational myndighed.

Tanken er, at en organisation af den art kan være med til at fjerne det gamle fjendebillede mellem Tyskland og Frankrig og samtidig sikre fred og velstand i Europa på tværs af de gamle militæralliancer. Traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, EKSF-traktaten, underskrives den 18. april 1951 i Paris og træder i kraft året efter med Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg som medlemmer.
 

links til emnet:

Folketingets EU-oplysning
Hjemmesiden med upartiske svar på dine spørgsmål om EU.