Trafik

S udskyder infrastrukturplaner - imens holder danskerne i kø

For godt et år siden fremlagde Socialdemokratiet sin store infrastrukturplan med løfter til danskerne om investeringer i vejprojekter i hele landet. Men nu vil den socialdemokratiske regering ikke engang sætte årstal på, hvornår de vil indkalde til forhandlinger om planen, og derfor må danskerne stadig kigge langt efter regeringens mange vejløfter.

En 3. Limfjordsforbindelse. En udbygning af Østjyske Motorvej E45. En forlængelse af Hillerødmotorvejen. Ny Midtjyske Motorvej. Og meget andet.  
 
Der var ikke grænser for, hvilke motorveje Socialdemokratiet lovede danskerne før valget. Og socialdemokrater over hele landet støttede derfor også den infrastrukturplan, som VLAK-regeringen sidste år indgik med Dansk Folkeparti. En plan, der skulle sikre investeringer i infrastrukturen for mere end 110 mia. kr., og som skulle binde Danmark bedre sammen og understøtte den grønne omstilling.   
 
Alligevel valgte den socialdemokratiske transportminister at rive vores plan i stykker og sige, at han i stedet ville starte forfra med at forhandle en aftale. Men ministeren vil hverken sætte ”måned, dato eller år på”, hvornår regeringen vil indkalde til forhandlinger om en ny plan, som det lød i en af de store aviser i går.  
 
Det vækker kritik fra Venstre:
 
Det er en alvorlig situation, regeringen sætter danskerne i. Før valget indgik den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti en historisk aftale om trafikinvesteringer for mere end 110 mia. kr. de kommende år. Men den aftale rev Socialdemokratiet midt over, da de overtog magten i sommer. Her, et halvt år efter, kan danskerne stadig ikke få svar på, hvornår regeringen vil gennemføre de mange vigtige projekter, eller hvordan man påtænker at sikre den grønne omstilling i transportsektoren. Det er ganske enkelt ikke i orden”, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.
 
De mange syltede projekter skuffer ikke blot Venstre. Også S-borgmestre rundt omkring i Danmark har tidligere efterlyst klare svar fra regeringen på, hvornår man forventer at gå i gang med at forhandle projekterne på plads.
 
For den socialdemokratiske nølen betyder, at danskerne og danske virksomheder fortsat holder i kø på vejene. Og det koster udvikling og arbejdspladser i hele landet og gør dermed os alle fattigere.
 
Regeringens manglende initiativlyst på dette område er katastrofal. Virksomheder og borgere i hele landet efterlyser konkrete og klare svar på, hvornår man kan forvente en smule transportpolitisk virketrang i regeringen”, siger Kristian Pihl Lorentzen.