Økonomi og vækst

Regeringen klar med hjælp til folk med landejendomme

Af Stephanie Lose, Venstres næstformand og fung. økonomiminister, og Torsten Schack Pedersen, økonomi- og finansordfører

4. maj 2023 kl. 12:19

De seneste uger har der været mange historier om danske familier, der bor i en landejendom, og som er både bekymrede og frustrerede over, at de bliver ramt af de nye boligskatteregler. 

De frygter, at deres boligskat vil stige markant som følge af nye ejendomsvurderinger og omkategoriseringen af landejendomme. Samtidig er der fra mange sider rejst en generel og alvorlig bekymring for, at det vil have stor betydning for både bosætning, udvikling og natur i landdistrikterne.

Det er historier, som Venstre og regeringen tager meget alvorligt. 

Vi må ikke gøre det mindre attraktivt at bo på landet, og der skal være tryghed om boligejernes økonomi i hele landet. 

Og selvom den omfattende ejendomsvurderingslov, der blev vedtaget af et meget bredt flertal i Folketinget i 2017, giver skattelettelser til 4 ud af 5 boligejere - og faktisk flytter beskatning fra land til by - så blev det hurtigt meget tydeligt for os i Venstre, at omkategoriseringen af landejendomme giver problemer. 

For Venstre er det vigtigt, at vi skaber tryghed for dem, der bor på en landejendom, og så må vi ikke gøre det mindre attraktivt at bo på landet. 
Stephanie Lose og Torsten Schack Pedersen

Derfor har regeringen arbejdet med de forskellige problemstillinger og kritikpunkter, der er blevet rejst. For Venstre har det været vigtigt at finde reelle løsninger, der gør en forskel.

Skatteministeren har i dag holdt møde med partierne i forligskredsen. Her fremlagde han regeringens forslag til, hvordan vi håndterer problemerne bedst.

På den baggrund har regeringen og forligskredsen aftalt, at vi for det første kommer til at udvide den såkaldte overgangsordning, så den bliver mere tryg og enkel. Det sikrer, at alle de boligejere, der oplever, at deres ejendom skifter kategori fra landbrug til ejerbolig - eller omvendt - som udgangspunkt kan blive i overgangsordningen, også selvom de bygger om, bygger til, omlægger jord osv. 

Kun hvis man kommer under 2 ha, vil man ryge ud af overgangsordningen. 

Og så vil vi udvikle en helt ny kategori for naturejendomme på landet. Det er helt tydeligt, at der er gråzoner i kategoriseringen af landejendomme, og derfor giver det mening at sætte gang i et arbejde, som skal udvikle en ekstra kategori. 

Her vil en del af ejendommene så passe ind, og dermed bliver kategoriseringen af landejendomme mere præcis og mere tilpasset forholdene på landet.

Vi er i Venstre meget optagede af at løse de helt reelle problemer for folk med landejendomme, og selvom vi ikke kan garantere, at alle bliver helt tilfredse, så vil vi fortsætte med at gøre alt, hvad vi kan for, at de nye skatteregler rammer så præcist som overhovedet muligt.

For Venstre er det vigtigt, at vi skaber tryghed for dem, der bor på en landejendom, og så må vi ikke gøre det mindre attraktivt at bo på landet.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste