Økonomi og vækst

Regeringen indgår bred og økonomisk ansvarlig finanslovsaftale

Af Stephanie Lose og Torsten Schack Pedersen

24. april 2023 kl. 18:12

Med et historisk bredt flertal har Venstre og regeringen mandag præsenteret en ansvarlig finanslovsaftale for 2023. Eftersom mange danske familier fortsat mærker til de stigende priser, har det for Venstre været helt afgørende, at aftalen ikke puster til inflationen. 

Aftalen er indgået med SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det er en historisk bred finanslovsaftale.  

Fungerende økonomiminister og næstformand i Venstre, Stephanie Lose, glæder sig over, at så mange partier har valgt at tage ansvar for den danske økonomi.

Det har været en mærkesag for Venstre og regeringen, at vi gør alt, hvad vi kan for at skabe tryghed om danskernes økonomi. Vi har derfor lagt stor vægt på at sikre en økonomisk ansvarlig aftale, som ikke puster til inflationen. Samtidig er en økonomisk ansvarlig finanslovsaftale den bedste forudsætning for, at dansk økonomi kan blive endnu stærkere og endnu mere robust, end den er i dag. 
Stephanie Lose, fungerende økonomiminister og næstformand i Venstre

På trods af en stram økonomi er der alligevel blevet plads til en række gode og vigtige initiativer. Finanslovsaftalen leverer bl.a. skattelettelser til danske virksomheder, hvilket har været en mærkesag for Venstre. Med aftalen letter vi bl.a. erhvervslivets beskatning med en milliard kroner årligt ved at annullere lagerbeskatningen, som et rødt flertal vedtog i 2020. Med Venstre i regering har vi sikret, at den skattestigning til dansk erhvervsliv forsvinder.

Vi afsætter også midler til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab, ligesom vi også sikrer, at kriseramte mænd fremover kan få samme behandling som kriseramte kvinder. Det er noget, som Venstres ligestillingsminister, Marie Bjerre, længe har kæmpet for, og som vi nu leverer.

For Venstre er det enormt vigtigt, at der er gode muligheder for at bo, leve og drive virksomhed i alle dele af landet, og derfor har det været en mærkesag for Venstre at sikre, at vi med finanslovsaftalen afsætter midler til landbyfornyelse og udrulning af bredbånd i yderområderne. Derudover afsætter vi mere end 70 millioner kroner til en lang række lokale initiativer, der skal sikre et Danmark i bedre balance.

Den historisk brede finanslovsaftale sikrer samtidig inflationshjælp til hårdt ramte danskere og virksomheder, ligesom vi afsætter midler til en akutpakke, som skal medvirke til at nedbringe de lange ventelister i sundhedsvæsenet.  

En række andre initiativer bliver også tilgodeset på årets finanslov. Vi har blandt andet prioriteret arbejdet med generationsforureninger og bekæmpelsen af PFAS, og vi har prioriteret at fremrykke en række initiativer, der skal bekæmpe unges mistrivsel. Og det er lykkedes at finde finansiering til at give tvillingeforældre den ret til udvidet barsel, som de fortjener.  

Den første tid som forældre er forbundet med sårbarhed, og for tvillingeforældre er det dobbelt op. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu har sikret ansvarlig finansiering til at give tvillingeforældre ret til 26 ugers ekstra barselsorlov. 
Stephanie Lose, fungerende økonomiminister og næstformand i Venstre

Det skal betale sig at arbejde

Torsten Schack Pedersen, økonomi- og finansordfører

Derudover ensartes personfradraget, så unge under 18 år fremover kan tjene det samme som deres forældre, inden de skal beskattes. Dermed vil en ung under 18 år således kunne tjene knap 800 kroner mere om måneden uden at skulle svare skat af beløbet. Det er et tiltag, der understøtter, at flere unge vil tage et fritidsjob, ligesom det vil gavne de unge på landets erhvervsuddannelser.

Vi mener jo som altid, at det skal kunne betale sig at arbejde, også for de unge. Derfor er det en stor glæde, at vi kan give de yngste på arbejdsmarkedet en skattelettelse. Det er penge i hånden til vores lærlinge og elever, og så bliver det mere attraktivt at få sine første erfaringer på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob. 
Torsten Schack Pedersen, økonomi- og finansordfører

Det er tilsvarende lykkedes at sikre en udvidelse af aktiesparekontoen. Det er noget, som Venstre flere gange har foreslået. 

Stephanie Lose

Næstformand for Venstre

Torsten Schack Pedersen

Økonomi- og finansordfører

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste