Trafik

Nye skilteregler understøtter vækst og udvikling i landdistrikterne

Som et element i fortsat at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark vil vi nu gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne.  

Venstre arbejder for at sikre vækst, udvikling og arbejdspladser i hele Danmark.

Derfor har vi gennemført en lang række tiltag, der er med til at understøtte et Danmark i bedre balance.

Vi har moderniseret planloven, igangsat udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser fra Hovedstaden til resten af landet, gennemført en landbrugs- og fødevarepakke og iværksat en række andre initiativer, der er med til at sikre vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet.  

Heldigvis går det den rigtige vej. Eksempelvis har jobfremgangen fået fodfæste i hele landet. Det seneste år er beskæftigelsen steget i 93 ud af 98 kommuner.  

Som et element i fortsat at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark vil vi nu gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne.  

Dermed får de små erhvervsdrivende i særligt vores landdistrikter bedre muligheder for at tiltrække nye kunder.  

Det er en ændring af reglerne for skiltning i det åbne land, som vil betyde, at de små erhvervsdrivende i landdistrikterne vil få bedre mulighed for at opsætte særlige vejskilte, der viser hen til fx den lokale slagter, bager eller købmand.  

Desuden lemper vi reglerne for opstilling af lejlighedsbannere, der annoncerer byfester, festivaler, sportsstævner m.v. Det er til gavn for det lokale foreningsliv landet over. 

Ændringen af skiltereglerne er sendt i afsluttende høring med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2018.  

Venstre fortsætter kampen for at skabe et Danmark i bedre balance.