Trafik

Ny aftale om infrastruktur i Danmark!

Venstre har indgået en bred aftale med regeringen og en række andre partier om udviklingen af dansk infrastruktur.

Af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen og finansordfører Troels Lund Poulsen

28. juni 2021 kl. 09:51

Venstre vil binde Danmark bedre sammen. Derfor har vi indgået en bred aftale med regeringen og en række andre partier om udviklingen af dansk infrastruktur.

På lange stræk afspejler aftalen de mange gode infrastrukturprojekter, som den borgerlige regering vedtog før valget, og derfor er vi også godt tilfreds med aftalen.

Vi får nu bl.a. igangsat anlæggelsen af Ny Midtjyske Motorvej og udvidelse af E45. Vi får nu realiseret den 3. Limfjordsforbindelse og anlæggelse af 3. etape af Kalundborgmotorvejen, udvidelse af motorvejen syd om Odense, motorvejen Næstved-Rønnede samt en lang række øvrige påtrængende vejprojekter.

Vi har fået rigtig mange penge sat af til støjbekæmpelse i byer og andre steder med meget trafik. For at nævne nogle af de projekter i aftalen, som Venstre har kæmpet for.

Det er en aftale, der gør det nemmere at komme fra nord til syd og øst til vest, hvilket er en vigtig forudsætning for at skabe udvikling og vækst i hele vores land. Desuden bekæmper vi trængsel og tidsspilde.

Selvom aftalen grundlæggende er fin, skal vi ikke lægge skjul på, at Venstre havde højere ambitioner og gerne havde set, at regeringen havde prioriteret en række vigtige projekter på tværs af Danmark langt højere. Det er fx fuldstændig uforståeligt, at den tredje etape af Frederikssundsmotorvejen først sættes i gang i 2026. Tilsvarende med en række andre projekter.

Vi havde også gerne set en ambitiøs satsning på en grøn omstilling af den tunge transport. Regeringen og dens støttepartier taler meget om den grønne omstilling, men når der skal afsættes midler til de steder, hvor det virkelig kan gøre en forskel, er de fodslæbende.

Vi kan konstatere, at så længe der ikke er et borgerligt flertal i Folketinget, er der en begrænset vilje til at styrke væksten, jobskabelsen og sikre udvikling i hele Danmark. Det arbejder vi hårdt på at ændre hver eneste dag.

Og vi kommer bestemt ikke til at stoppe her. De vejprojekter og den grønne omstilling af transporten, som vi ikke mener aftalen understøtter godt nok, vil Venstre kæmpe videre for.

Læs mere om alle de konkrete projekter i aftalen her.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste