Trafik

Midler til støjbekæmpelse – til gavn for borgerne

Danske borgere skal generes mindst muligt, når vi anlægger nye veje rundt om i Danmark. Det gælder både i anlægsfasen – og når vejene står klar. Derfor skal vi også gøre noget ved den støj, som mange danskere oplever hver dag langs statens veje. 

Jeg er godt tilfreds med, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en aftale, der udmønter 50 mio. kr. i 2018 til støjskærme tre steder i Danmark.

Med dagens aftale, som er en opfølgning på finanslovsaftalen for 2018, afsætter vi midler til etablering af støjskærme ved Taulov, Taulovmotorvejen E20, og ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen 16. Endelig afsætter vi midler til en støjskærm på motorvejen syd om Odense.

Skærmene er med til at reducerede støjgenerne for naboerne langs statsvejene ved Taulov, Bregnerød og Odense. Med dagens aftale tager vi derfor tre vigtige skridt i retning af at gøre noget ved den støj, som danskerne oplever. Men vi er ikke i mål.

Venstre vil arbejde hårdt for at sikre flere midler til støjbekæmpelse andre steder i landet, hvor der er et behov. Derfor arbejder Venstre for at øge råderummet til nye infrastrukturinvesteringer. Vores mål er at hæve rammen for de offentlige investeringer med 22 mia. kr. frem mod 2025 – så vi kan investere i at anlægge veje de steder, der er behov, og så vi kan investere i flere støjreducerende projekter i Danmark.