Økonomi og vækst

Lund og Lose: Finansloven skal sikre en stærk dansk økonomi

Af Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose

23. marts 2023 kl. 12:13

Regeringen har i dag præsenteret Økonomisk Redegørelse og finanslovsforslaget for 2023. Det skete på et pressemøde med fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, sammen med finansministeren og kulturministeren.

Økonomisk Redegørelse er regeringens bedste bud på, hvordan det går i dansk økonomi. Den viser, at dansk økonomi fortsat er robust. Vi har rekordhøj beskæftigelse, inflationen er på vej ned, og regeringen forventer ikke et voldsomt tilbageslag i dansk økonomi, som mange ellers har frygtet. Det tegner til at blive en blød landing.

Det er Troels Lund Poulsen, der de sidste par måneder har forberedt prognosen for dansk økonomi i regeringen, og derfor var det også ham, der fremlagde Økonomisk Redegørelse.

”Når dansk økonomi står stærkt, skyldes det især, at tidligere regeringer har gennemført kloge og ansvarlige reformer i tide, som har styrket beskæftigelsen og øget velstanden i Danmark. Det er med til at sikre, at vi i dag har en sund og robust økonomi, som gør, at vi kan stå imod kriser og udfordringer som fx den høje inflation og Covid-19. Derfor skal vi også fortsætte med at gennemføre reformer, som kan være med til at fremtidssikre økonomien og det danske samfund”, siger Troels Lund Poulsen.

Selvom det grundlæggende går godt økonomisk, er mange familier og virksomheder mærket af en fortsat høj inflation. Det er også i det lys, at der for nyligt er indgået en inflationshjælpepakke målrettet både små erhvervsdrivende, pensionister og familier, der er hårdt presset af inflationen.

Regeringen fremlagde samtidig finanslovsforslaget for 2023. Og det bliver Venstres næstformand og fungerende økonomiminister, Stephanie Lose, der i den kommende tid skal forhandle finansloven sammen med finansministeren og kulturministeren. Det er et finanslovsforslag, som leverer på flere af de ting, vi har lovet i regeringsgrundlaget. Men det er samtidig et forslag, som tager hensyn til den fortsat høje inflation.

”Det er helt afgørende, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi ikke bidrager til øget inflation. Derfor er rammerne for nye prioriteringer også snævre, og skal vi investere i nye indsatser, skal det ske fuldt finansieret. I Venstre er vi bl.a. optaget af, at der bliver sat penge af til landsbyfornyelse og bredbåndspuljen, og så har vi afsat en pulje målrettet lokale initiativer i hele landet. Det handler om at sikre et Danmark i bedre balance”, siger Stephanie Lose.

Finansloven finansierer også akutplanen til sundhedsvæsenet, hvor der er sat 2 mia. kr. i alt i perioden 2022-2024 til blandt andet at bekæmpe de lange ventelister på sygehuse og give borgerne bedre mulighed for at blive behandlet på et privathospital hurtigt, hvis det offentlige ikke kan levere til tiden.

Partierne i Folketinget vil nu blive indkaldt til forhandlinger, og det ser Venstres næstformand frem til:

”Jeg glæder mig til at forhandle med Folketingets partier om finanslovsaftalen. Jeg synes, det vil være godt, hvis vi kan lave en bred aftale med flere partier”, siger Stephanie Lose.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste