Taler

Landsmøde 2018 - tale af Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen

Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen

Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensens tale til Venstres Landsmøde 17. og 18. novemeber 2018 i Herning.

Gense Kristian Jensens tale eller læs den i fuld længde her.

Det talte ord gælder.

”Det er en kold tid, som vi lever i”
Sådan sang Kim Larsen - tilbage i 1976.
En kold tid. Ja, sådan var i Danmark. 
Engang.
I Anker Jørgensens Danmark. 
Ikke bare på Østre Gasværk - men over det hele.
Der var krise. Der var arbejdsløshed. Der var usikkerhed.

”Jeg har ikke nogen penge - og ikke noget job
- det været sådan længe 
- gud ved om det nogensinde holder op”.
Ja, det sang Kim Larsen.

Men det holdt op. Heldigvis. 
Danmark bevægede sig ud af den kolde tid. 
Skridt for skridt.
Væk fra Anker Jørgensens fejlslagne politik.
Væk fra afgrundens rand. (Væk fra socialismen.)
Takket være gradvise reformer siden 1982 er Danmark ikke længere ”Nordens Grækenland”. 
Danmark har bevist, at reformer virker.

Vi har mange at takke: 
Poul Schlüter og Henning Christophersen - Poul Nyrup, Anders Fogh, Lars Løkke - og Helle Thorning.
De har alle samme en del af æren for at bringe Danmark på ret kurs.
De har alle sammen en del af æren for, at ”det er en god tid, som vi lever i”

Det går nemlig godt i Danmark. 
Aldrig har så mange danskere haft et job. 
Og aldrig har staten været længere væk fra en statsbankerot. 
Vi har grund til at glæde os.

Desværre har vi også grund til bekymring. 
Der er nemlig nogle, der savner Anker Jørgensen.
Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, er mere glad for Anker Jørgensens ødselhed - end hun er glad for Helle Thornings reformer.
”De kalder mig jo Anker, de ansatte inde på Christiansborg,” sagde Mette Frederiksen forleden. 
For Mette Frederiksen vil gerne være gammeldags socialdemokrat. 
Hun skammer sig - helt tydeligt - over sin tid i Helle Thornings regering.
Og på Socialdemokratiets kongres i september lagde Mette Frederiksen yderligere afstand til reformkursen.
Mette fortryder. 
Mette fortryder, at Helle Thornings regering lovede at fortsætte reformkursen.
Ja, Mette fortryder alt det, der gik godt.

Hvor er det sørgeligt og kortsigtet. 

Reformerne har været en klokkeklar succes for Danmark.
Bare siden 2006 har vi gennemført reformer med senere tilbagetrækningsalder, reformer af dagpenge, lavere skat på arbejde, lavere afgifter for forbrugerne og meget mere.
Reformerne har løftet vores velfærd og sænket vores skattetryk. 
Venstre har været med - hele vejen.
Prøv engang at forestille jer, hvis vi intet havde gjort. 
Så ville bundskatten havde været 9 procentpoint højere, bare for at kunne finansiere den offentlige sektor, vi har i dag. 
Og det ville betyde, at en LO-familie havde 65.000 kr. mindre til sig selv.

Nu har vi styr på den offentlige økonomi.
Og hele samfundsøkonomien er i vækst.
Det kan mærkes overalt i Danmark.
I starten af opsvinget var det primært de store byer, der mærkede fremgangen. 
Nu oplever alle 98 kommuner fremgang i beskæftigelsen. 
Hvorfor skammer Mette Frederiksen sig over de gode resultater?

Hvis Mette Frederiksen og venstrefløjen kommer til magten efter næste valg, risikerer Danmark, at de gode tider bliver sat over styr. 
Socialdemokraterne er ikke særlig optaget af at gøre Danmark rigere.
Socialdemokraterne er ikke særlig optaget af at finde de ressourcer, som skal til.
Socialdemokraterne er derimod optaget af at love og love. 
Love mere velfærd. Love flere sygeplejesker. 
Men hvordan er det nu med Socialdemokraterne og løfter.
Danskerne har ikke brug for flere af Socialdemokratiets tomme løfter. 
Danskerne har ikke brug for forslag, der forsvinder på 12 minutter efter valget. 
Danskerne har brug for troværdighed og ærlighed. 

Desværre vil Mette Frederiksen ikke fortælle, hvordan hendes forslag skal betales, og hvad hun egentlig vil prioritere op og ned. 
Socialdemokraterne har ikke fremlagt et egentligt finanslovsforslag de seneste mange år. 
De trykte godt nok en lille pamflet. 
Men de eneste præcise tal, man kan finde i Socialdemokratiets udspil - det er sidetallene.

Mette Frederiksen siger, at hun vil lade de offentlige udgifter stige helt automatisk.
Men hvis det sker, så bliver vores økonomiske råderum ædt op, uden nogen form for politisk prioritering. 
Så bliver der netop ikke ekstra penge til højt prioriterede emner.
De emner, som Venstre prioriterer: Sundhed, tryghed, fællesskab.
Regeringen har styr på økonomien.
Vi anviser helt konkret, hvordan vi skal finansiere mere service på hospitalerne - flere politibetjente - bedre ældrepleje og så videre.
Mette Frederiksen anviser intet.
Hvis Socialdemokraterne vil gøre sig fortjent til magten, skylder de at fremlægge et finanslovsforslag, hvor man kan se, hvordan de vil prioritere pengene.
Hvor skal pengene komme fra, Mette?
Hvilke skatter vil du hæve - ud over dem vi allerede kender?
Og hvilke skattelettelser vil du rulle tilbage - nu hvor du ikke vil acceptere ansvarlig, borgerlig politik i bredeste forstand?
Hvorfor får vi ikke et klart svar på, om en flygtningefamilie skal have ekstra 10.000 kr. om måneden, sådan som hele dit parlamentariske grundlag kræver?
Og hvorfor vil du ikke acceptere vores forslag om at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet - nu hvor vi står midt i et opsving?

Vi mangler et klart og sammenhængende svar fra Mette Frederiksen - over hele linjen.
En samlet politik.

Engang imellem hører vi nogle løsrevne forslag - som bliver sneget ud i medierne.
Mette Frederiksen vil hæve skatten på arbejdsgiverbetalt telefon.
Hun vil hæve skatten på generationsskifte i virksomheder 
Hun vil indføre skat på Netflix.
Hun vil indføre afgift på at i biografen.
Hun vil hæve betalingen for de 121.000 børn, som går på en af de frie skoler.
Og det kommer endda fra en politiker, som siger, at hun vil være ”Børnenes statsminister”….

Men Danmark har ikke brug for den slags nye byrder på befolkningen. 
Det bedste, man kan gøre for børnene - det er at give deres far og mor et job.
Det sker ikke ved at lægge nye byrder på erhvervslivet. 

Danmark skal fortsætte den reform-kurs, der har givet os så stor succes. 
Det vil Venstre.
Mette Frederiksen, Hvad vil du egentlig?
Sig frem. 

Om ikke så længe skal vi til valg.
Valget er politikernes eksamen.
Mette Frederiksen regner med, at hun kan charmere sig igennem eksamen.

I Venstre gør vi vores hjemmearbejde. Vi laver vores lektier.
Vi har svarene - vi har viljen - og vi har evnen.

Socialdemokraterne prøver at mistænkeliggøre reformer.
Og bare vent. Om ikke så længe vil Socialdemokraterne mistænkeliggøre os. 
De vil tude vælgerne ørene fulde med, hvilket forfærdeligt parti, Venstre er - og hvordan vi vil skære på det ene og det andet.
Men så bare husk: 
Det er vores politik, der hænger sammen. 
Det er os, der skaffer pengene.
I vores finanslov er der én ting, som er sikker: Pengene passer og vi passer på pengene
 
Socialdemokraterne lurepasser.
Og nu er det ikke længere bare Venstre, som efterlyser en økonomisk plan fra Socialdemokraterne. 
Det gør selv Mette Frederiksens bedste veninde, Pia Olsen Dyhr fra SF. 
 
I disse år beviser Venstre, at vi kan holde opsvinget på sporet samtidig med, at vi både giver plads til både skattelettelser og øget offentlig velfærd. 
Ja, velstand og vækst - så vi også kan betale for en ordentlig velfærd i den offentlige sektor

Nogle prøver at tegne det billede, at borgerlige og liberale ikke ønsker et velfærdssamfund. 
Det vil jeg ikke acceptere! Selvfølgelig er det borgerlig politik at ønske en god behandling på hospitalerne i Danmark.
Selvfølgelig er det borgerlig politik at ønske en værdig hjælp til vores ældre medborgere i Danmark.
Selvfølgelig er det borgerlig politik at sikre god uddannelse til vores børn – og forskning i verdensklasse.
Og selvfølgelig er det borgerlig politik at sikre ressourcer, så politiet kan gribe ind, når borgere føler sig truet i Danmark. 

Venstre adskiller sig afgørende fra Socialdemokratiet, fordi vi er i stand til at forene frihed og fællesskab.
Vi giver plads til forskellighed.
Vi ved, at et samfund er stærkest, når borgerne får lov til at udfolde deres talenter, så frit som muligt. 
Og vi anerkender, at vi - på et eller andet tidspunkt - alle sammen får brug for en varm og hjælpende hånd fra fællesskabet. Uden at vi af den grund skal være klienter.

Venstre og Socialdemokratiet adskiller sig også, fordi Venstre har styr på forudsætningerne - de økonomiske forudsætninger - for alt det gode, vi gerne vil.
Venstre har gennem årene stået bag alle store reformer, ikke kun de økonomiske. 
Det har sikret os en god økonomi. 
Det har sikret os et bedre sundhedsvæsen.
Det har sikret os en klogere udlændingepolitik
Det har sikret os en konsekvent retspolitik.
Det er sikret os en fornuftig klimapolitik, hvor grøn omstilling bliver kombineret med nye forretningsmuligheder.
Og ja - der har også sikret os plads til skattelettelser.
12.000 kroner om året. 1000 kroner om måneden.
Så meget opnår en helt almindelig LO-familie i kraft af de skattelettelser, Venstre har gennemført - bare siden 2015.
12.000 kroner om året. 1000 kroner om måneden.
Lidt mere luft i økonomien - det er også velfærd. 
Det skal vi ikke rulle tilbage, men glæde os over.

Det er en god tid, som vi lever i.
Man fristes næsten til at mindes Kim Larsen med ordene:
”Blip Båt - og gud hvor går det godt - vi har hvad vi skal ha’ af både stort og småt”.
Men lad mig - afslutningsvis - slå fast, at Venstre vil mere.
Vi vil fortsætte reformkursen.
Vi vil fortsætte med at gøre Danmark tryggere, rigere og friere.

Venstre: Det er os, der skaber de gode tider. 
Og det er os, der gør de gode tider bedre.