Taler

Landsmøde 2018 - beretning af Venstres partisekretær Claus Richter

Venstres partisekretær Claus Richter

Venstres partisekretær aflagde beretning til Venstres Landsmøde 2018 17. og 18. november i Herning.

Gense eller læs hele beretningen her.

Det talte ord gælder.

Kære Landsmøde, kære delegerede, kære gæster,
Jeg bliver altid så glad, når jeg står heroppe og ser på jer – 1500 delegerede og gæster. Vi kan så meget SAMMEN i Venstre. Og selv om man jo faktisk bliver mindet om det dagligt, når man sidder i min kontorstol i Søllerød, virker det alligevel ekstra stærkt, når vi ses her ’i virkeligheden’.  Tak. Fordi I er her, tak fordi I bidrager, og fordi I INDlever jer, så vi sammen kan sikre, at alle borgere i Dan-mark – uanset om de uforståeligt nok ikke alle sammen stemmer på Venstre – kan nyde og UDleve de værdier, vi sætter så højt i Venstre, nemlig
Frihed 
og 
Fællesskab. 
Det er store ord. Næsten så store, at de lyder banale. Det er de ik-ke for os. For os i Venstre. De er hovedingredienserne i et godt samfund. De er det grundstof, Danmark er lavet af. Uden vores fri-hed og fællesskab, kan det hele være lige meget. 
Så hvad er mere naturligt end at lade frihed og fællesskab være hovedfortællingen for Venstre til næste valg. 
Og vi begynder i dag. Lige her på Venstres Landsmøde nr. 89. For-manden har sat kursen – mod frihed og fællesskab. I – alle jer der er med i fællesskabet Venstre - skal snart ud og overbevise væl-gerne om, at de skal stemme på Venstre – så vi kan få et Danmark med mere frihed og mere fællesskab. 
Venstre skifter nu tempo og løber ind på opløbsstrækningen og gør klar til valg – inden Lars fløjter slutspurten i gang for de sidste 3 uger. Venner: Valgkampen ER i gang.
Kig jer rundt i salen her… Fra nu af vil befolkningen og vælgerne møde et Venstre med et mere iøjnefaldende, ikonisk og moderne udtryk. Vores kerneværdier er frihed og fællesskab. Vi er partiet, som bygger på
frihedsfølelse, 
positivitet, 
handlekraft, 
et friskt pust, 
og varme. 
Vores kandidater, kampagnefolk og frivillige er imødekommende og seriøse og dynamiske - lige som ledelsen i Venstre. Og det af-spejler Venstres design og kampagnemateriale.


For er der noget, vi kan i Venstre, så er det at køre positive og seri-øse valgkampe.
For et år siden var der kommunal- og regionsrådsvalg. Og valgets store tal viser, at Venstre fik 688 valgte kommunalbestyrelsesmed-lemmer, 54 valgte regionsbestyrelsesmedlemmer, 37 borgmestre og en regionsrådsformand: Stephanie Lose i Region Syddanmark. 
Syv V-kommuner kan glæde sig over at sidde med absolut flertal, nemlig Lars her i Herning, Mogens i Jammerbugt, Jørn i Kolding, Erik i Lemvig, Hans Ejner på Mors, Morten på Nordfyn og Kenneth i Nyborg – alle disse kommuner er helt blå.
Venstre fik borgmestre valgt for første gang i Allerød, Egedal, Es-bjerg, Faxe, Ikast-Brande, Ringkøbing/Skjern, Stevns, Tønder, Vej-le, Vesthimmerland og Viborg. Her har kommunerne fået en ny li-beral ledelse i front. 
Og Danmarks bedste politiske ungdomsorganisation - VU - fik et flot valg med 26 VU-kandidater i landets kommunalbestyrelser samt én VU’er i hver af de fem regionsråd. Det fortjener en hånd! 
KV/RV17 vil også blive husket for det gode sammenhold i Venstre. For i Venstre står vi sammen – både i medgang og modgang. Mas-ser af frivillige bakkede op. Godt humør, kampånd og ukuelighed kendetegnede og kendetegner vores parti. Tak til alle, som hjalp – jeres støtte var uvurderlig. 


Og midt i denne status skal vi huske at hylde dem – jer – der trods hårde odds formåede igen at levere en knald-stærk indsats for vo-res parti sidste efterår. I sidder her, alle jer, der gang på gang kæmper til sidste blodsdråbe for Venstre. 
Baglandet. Partiets medlemmer… Jer, der får det hele til at funge-re. Jer, der får plakaterne op. Jer, der uddeler materiale på gåga-den. Jer, som kæmper Venstres kamp i medierne og på de sociale medier. 
Tak!

Også tak til de næsten 2000 kandidater, som stillede op til valgene og kæmpede kampen for Venstre.  Jeres indsats var helt fanta-stisk.  
Selv om det snart er et år siden, er det aldrig for sent at sige tak. 

Jeg har set mange kampagneplaner og hørt på mange organisati-onsfolk og spidskandidater, som har store ambitioner og planer for valgkampen – og Jeg tager hatten af for dem, som lykkes med at få ideerne, visioner omsat i valgresultater. 
Dem, som får gennemført deres plan. 
Dem, som sætter partiet før personen. 
Dem, som skaber holdet, skaber teamet. 
Dem, som skaber engagementet. 
Og dem, som får det hele til at spille sammen - både det organisa-toriske og det politiske. 
Dem har vi mange - rigtig mange - af i Venstre.  Men der er allige-vel to, som jeg vil fremhæve i dag for den særlige indsats, de har gjort. 
Dem er jeg stolt af at kunne byde velkommen til heroppe Venstres dygtige kommuneforeningsformand på Mors: Poul Østergaard - og Venstres borgmester fra Nyborg: Kenneth Muhs. 
Poul og Kenneth kom herop. 
Tak skal I have. Uden jer VAR der intet Venstre. 

Selv om de fleste vel nok vil beskrive demokratiets tilstand her i landet som meget sund, er der alligevel ting, der har ændret sig, og ting vi skal holde øje med i Venstre.
Jeg er bekymret over den tiltagende tendens til, at vælgerne – og medierne – ser mere på indpakning end på indhold. Fuldkommen tomme udmeldinger bliver taget seriøst, bare de siges med et nøje stylet udtryk på en flot plakat eller i et ’objektivt’ tv-interview, hvor man i parentes bemærket selv har købt og betalt journali-sten. Eller et nyhedsmedie, som markedsfører sig som uafhængigt – men er fuldt infiltreret med partiapparat. 
Man kan helt omkostningsfrit stå på landets talerstole, både de virkelige og dem i medierne, og komme med vilde løfter og luftige planer, der skal redde velfærdsstaten og endda kloden. 
Og det er alt for sjældent, at løfter og planer får et faktatjek, eller nogen spørger til finansieringen - før de brager ud på forsiderne.
VI kommer ikke uden om det. Det er - blandt andet – Mette Frede-riksens Socialdemokrater, jeg taler om. Flot ser det ud, jo. Men hvad er der indeni? Jeg kommer helt til at tænke på en af de der russiske babushka-dukker, som man åbner, og så er der en ny dukke indeni. Er det sådan, de ser ud inde i Socialdemokratiet? Vi er nødt til at vide det, for, kære venner, snart skal vi til stemmeur-nerne, og jeg bliver nødt til at spørge jer:
HVEM ER METTE EGENTLIG?
Kommer Mette fra blokken? Eller er det lidt på rap-måden, som da superstjernen Jennifer Lopez lavede et monsterhit om at hun da stadig var ’Jenny from the block’?
Altså, nu kommer jeg jo selv fra Aalborg… og kan derfor helt klart tilkendegive, at Mette IKKE kommer fra blokken. 
Nå, hvad så, Mette. Hvor er du fra? Havnen? Nej. Heller ikke.
Så hvem er Mette egentlig? For selv om man ikke må drille (alt for meget), kan jeg godt slå fast, at vi bliver både MÆTTE og NEDE MED DET, altså humøret, når vi gang på gang konfronteres med rød bloks svar på den leder, ingen ved, hvem er, og som vist ikke engang selv er klar over det. 
Mettes politik er designet efter, hvad meningsmålingerne siger. Pyt med partiprogrammer og historie, bare det sælger. Den S-regering, som Mette selv var minister i for fire år siden, har partiet fuldstændig slettet fra hukommelsen. Man forestiller sig næsten, at S-toppen lister rundt og sletter Thorning-Schmidt og Corydon fra alle billeder og dokumenter, ligesom Lenin slettede Trotskij fra alle fotografier, da han faldt i unåde i Sovjetunionen. 
Måske ER der virkelig en socialist indeni den yderste babushka?
Nej, for Mettes børn går i privatskole, og Mette har privatchauffør – og Mettes spindoktorer kan bedst planlægge deres næste ma-nøvre og spin mod Venstre, når det foregår på Michelin-restauranter. Og dem er der ikke så mange af i blokken. Eller på havnen i Aalborg for den sags skyld. 
Og – helt ærligt - fred være med det. Folk må jo heldigvis spise, kø-re, og træffe familiemæssige beslutninger, som de vil. Bare der er noget indhold bag. Og der er det bare, at JEG kommer i tvivl.
Hvad går det socialdemokratiske projekt ud på?
Vi kan ligeså godt allerede nu forberede os på skræmmekampag-ner af værste skuffe:
Velfærd contra skattelettelser, vil de sige. 
Eller børn contra skattelettelser. 
Og formålet med at tale Danmark ned, er at tale Socialdemokra-terne op. Og det er hverken rigtigt eller værdigt.
Og fagbevægelsen vil atter hælde millioner af kroner af medlem-mernes penge i kampagner mod Venstre. 
Men spørgsmålet står stadig: Hvor skal vi hen med Danmark, Met-te? 
Jeg er ikke sikker på, at de glittede pjecer og de ildevarslende skræmmekampagner gi’r svar. Men man kan jo også spørge helt enkelt:
Skal vi gamble med Danmarks fremtid efter næste valg? 
Mit svar er: Nej.  

Vi skal ikke gamble med Danmarks fremtid. I Venstre mener vi, at politik skal handle om indhold. Om de grundlæggende værdier, som vi har i vores principprogram. 
Om frihed 
og 
fællesskab. 
Hvad kommer det kommende valg til at handle om: 
Det kommer blandt andet til at handle om flygtninge og indvan-drere – og her ved alle, hvor de har Venstre – nemlig på den linje, som formanden har lagt. Vi skal ikke gamble med Danmarks ud-lændingepolitik. Vi skal have et Danmark for dem, som kan og vil. 

Det grønne bliver også en vigtig valgdagsorden, ligesom vi kom-mer til at tale om økonomi – det siger vores næstformand noget om senere i dag. 

Vi oplever nok også alle sammen bekymring for de ”grænseløse” emner, vi som hver enkelt dansker ikke rigtig kan gøre noget ved: 
- Hvad foregår der i USA med Trump? 
- Hvor nervøse skal vi være for Putin og hans troldehær? 
- Hvordan håndterer vi de internationale strømme af asylansøge-re?
- Hvad gør vi ved klimaforandringerne?

Ja, én ting er sikkert: Venstres svar er ikke at stå på sidelinjen og råbe. VI kommer ikke til at spille på frygten hos vælgerne som an-dre partier. 
Vi melder os ikke ud af verden. Vi er måske et lille land, men vi bokser over vores vægtklasse. Vores statsminister – og Venstres formand – taler stormagterne midt imod, når der er brug for det, men går også i dialog om de grænseoverskridende problemer på de steder, hvor den slags diskussioner skal tages. Det er Venstre, når det er bedst. 

En anden ting, der optager og bekymrer os alle, er vores sundhed. 
Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Venstres egen for-mand er dybt, dybt optaget af dette emne. Lars Løkke Rasmussen ER Mr. Sundhed, og han har i årtier haft usvækket fokus på, at vi skal gøre det bedre end de bedste. Venstre har kæmpet for læge-helikoptere, CT-scannere, flere sygeplejersker og læger og bedre teknologi i kræftbehandlingen. Her har vi leveret resultater – og det fokus holder vi.

Vi hører – og måske oplever I det også selv, det gør jeg i hvert fald som far til teenagepiger – en bekymring på tværs af alder og poli-tiske skel over, hvordan vi bedst tackler de udfordringer der OGSÅ er ved et høj-præstationssamfund som det danske. Unge menne-sker bliver psykisk sårbare, fordi de prøver at leve op til de krav om perfektion og 12-taller, som de blandt andet møder, når de bruger sociale medier. Og nogen bliver helt skubbet ud af sam-fundet på grund af det. Det kan vi ikke leve med – eller være be-kendt. 
I Venstre går vi foran i opgøret med nul-fejls-kultur (hvis nogen kan, er det jo os, ikke?) og vi skal sikre fokus på den enkelte, når man har brug for fællesskabet. 
Venstres politik er og vil altid være ’Mennesket FØR systemet’.
I Venstre byder vi ind med fakta og troværdighed. Og året har budt på flere Venstre-kampagner, som har slået ned på politiske myter og vandrehistorier af den slags, som vores modstandere el-sker at fortælle. I maj gik vores blå parti i grønt: I 14 dage var hjemmesiden, Facebook og nyhedsbreve klædt i grønne toner i anledning af regeringens store energiudspil. Og igen emnet i ok-tober, hvor en digital kampagne satte spot på regeringens klima-udspil.
For det er kulsort, når de røde påstår, at vi blå ikke er grønne.

I september gik vi i luften med en stor velfærdskampagne med statsminister Lars Løkke Rasmussen i front. Her satte Venstre igen fokus på, at vi i 13 ud af de seneste 17 år har haft regeringsansva-ret. Så de store fremskridt og investeringer i sundhedsvæsenet er sket, fordi Venstre prioriteter den fælles velfærd – til gavn for sy-ge, ældre og børn.
Og her i dag starter kampagnen om frihed og fællesskab, så væl-gerne kan genkende Venstre. Man kan måske endda kalde det Venstre Classic, som vi kender det fra Henning, Uffe og Anders’ tid. 
Vi har indfriet valgløfter, 
og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. 
Danskerne kan regne med Venstre.  Venstre vinder ikke næste valg på vores resultater, men det understøtter Venstres trovær-dighed, når vi fremsætter nye politiske forslag. 
I skal hjælpe Venstre med at sprede budskabet om Venstres resul-tater. Og hvad er mere oplagt end at dyrke fællesskabet med et familiespil. På jeres borde ligger en box-quiz, hvor der udover al-mindelige spørgsmål er spørgsmål med fakta om Venstres resulta-ter. Så invitér venner, familie, kollegaer til box-quiz, så Venstres mange resultater kommer ud i hele Danmark.  

I Landsorganisation har vi siden kommunalvalget prioriteret for-beredelsen af folketingsvalget. 
• Vi har i dag præsenteret Venstres hovedfortælling om frihed og fællesskab, den vil I høre meget mere til. 
• I april holdte vi Kandidattræf med alle folketingskandidaterne, hvor vi delte analyser, oplæg, og så på valgmateriale.
• Vi har satset stort på frivillige med nye værktøjer og materiale som alle kan bruge til at engagere frivillige i valgkampen.  
• Kristian og Troels er i øjeblikket på tur rundt til alle kredsene for at forberede valget. 
• Endelig har vi rekrutteret nye profiler som Anna Libak, Tommy Ahlers og Heidi Bank for blot at nævne tre at Venstres stærke kan-didater – det illustrerer bare, hvad vi godt ved: At Venstre-fællesskabet er et attraktivt valg for stærke og inspirerende men-nesker som alle jer, der er her i dag.

I Venstre mener vi, at vi har brug for at sætte en retning med fri-hed og fællesskab. For det går jo fantastisk i Danmark – vi kan ikke købe hele verden – men det går godt. 
Et flertal af danskere synes, at det går bedre i Danmark, end for 3 år siden, da vi overtog efter Socialdemokraterne. 
Økonomien og væksten ruller derudaf. 
Beskæftigelsen er historisk høj, og ledigheden lav. 
Danskerne er blandt de lykkeligste folk i verden. 
Den danske hovedstad, København, er verdens bedste storby at besøge i 2019 – derfor holder vi vores EU-landsmøde i København. 
Ja, selv sommeren har været varmere end ellers. 
Venstre har de bedste medlemmer - og sådan kunne jeg blive ved.  
Og hvis det skal fortsætte, har vi brug for sund fornuft, vi har brug for erfaring, og vi har brug for kompetencer. 
Vi har brug for vores stærke lederskab, og vi har brug for talent til at bære Danmark videre. Uden den blanding går det ikke.
Og I Venstre har vi netop begge dele. 
Vores partiformand har 12.009 dages erfaring som folkevalgt, 4.838 dage som minister, og 2.151 dage som statsminister. Ven-stres ministerhold, ja, de har over 80 års erfaring inklusiv vores unge talent uddannelsesminister Tommy Ahlers (jeg kan se du smiler dernede, Tommy…) 

Kære venner, vi vinder kun valget, hvis vi står sammen. Guderne skal vide, at jeg da godt kan forstå, at man ind imellem kan få det ønske, at Venstre kørte som en stylet spinmaskine, som så perfekt ud. Det ville da være SÅ meget nemmere, når vi skal stå ude på gaderne om lidt og fortælle vælgerne, hvorfor vi har det bedste bud på, hvordan vi fremtidssikrer og udvikler Danmark. 
Jeg havde en oldefar, som var aktiv i politik og formand for sogne-rådet. Jeg har fået fortalt, at han var en af de første i den lille landsby i Himmerland, hvor han boede, der fik telefon. Der var en fortælling i familie om, at han i de første mange år efter at det mi-rakuløse apparat blev installeret, RÅBTE ind i tragten, som om han troede at han skulle råbe hele vejen gennem ledningen til modta-geren. Sådan kan jeg faktisk godt have det ind imellem, når jeg modtager opkald fra Venstres gode tillidsfolk, fra jer, om, hvorfor vi har gjort noget på den ene eller anden måde, og hvorfor nu den ene siger dit, og den anden udgiver en bog, der siger dat, og hvor-for der igen er læk fra folketingsgruppen, og hvorfor vi ikke kører som et perfekt, topstyret maskineri. 
Og, jo jeg lærte også af min oldefar… så enkelte her i salen har op-levet det modsatte – at jeg har ringet til jer og blæst jeres ører ud. Og det skal der være plads til. For vi holder sammen.

Og hvis der er én ting, som stiller os stærkere i Venstre, så er det sammenhold. Lige en lille brugsvejledning til alle – både organisa-tionsfolk og kandidater, politikere fra kommuner, regioner og fol-keting og Europa-Parlamentet: Når I bliver udfordret af journali-ster, så er svaret ”Jeg lægger mig fuldstændig op ad partiets poli-tik, og jeg lader ledelsen klare og vurdere, hvad der er bedste for Venstre, fremfor hvad er der bedste for mig selv.”

Hele 2018 har også været præget af intense forberedelser i Ven-stres organisation til EP-valget i 2019. De 10 lokale Europaudvalg har nomineret kandidater, VU stiller med egen kandidat, og HB har indstillet MEP Morten Løkkegaard, som Landsmødet skal stemme om i morgen. 
Venstres politiske program er netop sendt i høring i hele Venstres organisation, så medlemmerne kan byde ind på Venstres EU-politik. 
Og Venstre har i høj grad taget teten, når det gælder EU-debatten i Danmark. 
Den 9. maj 2018 på Europadagen holdt Venstres formand, stats-minister Lars Løkke Rasmussen, en europapolitisk tale, som gav genlyd. [Jeg kan se, at du sidder og smiler Uffe]
Og i denne uge var Venstre vært for et møde for liberale statsmini-stre fra i alt otte lande. 
Og Venstres tidligere formand Anders har engageret sig i ALDE-forberedelser til EP19. Og Venstres Henrik Bach Mortensen blev sidste weekend genvalgt som vicepræsident i ALDE.
Hvis der er nogen, som passer på Danmark i EU – så er det Venstre. 

Året har også budt med et hav af andre aktiviteter i Venstres Landsorganisation bl.a. vedtægtsændringer, implementering af nye regler om partistøtte og persondata og meget, meget andet. I kan læse mere om alle aktiviteterne i min skriftlige årsberetning, som ligger på bordene.

Inden jeg slutter af, er der én som skal takkes. Han er født i 1929 dagen før Grundlovsdag. Han har været aktiv for Venstre siden 1957. Han har været kommunalbestyrelsesmedlem, formand i VU, næstformand i Venstres Landsorganisation, medlem af Hovedbe-styrelsen, medlem af Venstres økonomiudvalg, medlem af Folke-tinget første gang i 1964, gruppeformand, politisk ordfører, mini-ster første gang i 1978 og minister i hele Schlüter-regeringen og meget mere. I denne kreds mest kendt som chefdirigent ved Landsmødet – Knud Enggaard.  Ved årsskiftet efter 61 år slipper Knud den sidste formelle post for Venstre, når han stopper som formand for Hviids Legat som Landsorganisation årligt uddeler til unge under uddannelse. Tak for en helt enestående og livslang indsats for Venstre. Tak

Set herfra – og fra Venstres Landsorganisation – ser fremtiden bå-de lys og meget travl ud. I Venstre har vi nu fuldt fokus på det kommende folketingsvalg og EP-valg – her vil hele Venstres orga-nisation bakke op. Men det kan ikke lade sig gøre uden alle jer fri-villige, ja alle, som løfter det tunge læs, der SKAL løftes, når demo-kratiets store maskineri endnu engang skal i omdrejninger. 
Tusind tak til jer. Men også en særlig stor og varm tak Venstres dygtige medarbejdere – dem i Bruxelles under ledelse af Ole Hammer, dem på Christiansborg under Andreas Thyrrings ledelse og dem på Carlminde, som Trine klarer i dagligdagen – I yder alle en enestående og engageret og utrættelig indsats – i alle døgnets 24 timer for vores parti. Det er et privilegie og en ære at stå i spid-sen for de bedste og dygtigste politiske medarbejdere.
Lad os give hinanden håndslag på, at vi alle sammen går ud og ta-ler højt og tydeligt om at sætte en retning med frihed og fælles-skab. Og sige højt, at Danmark har brug en stærk og folkelig leder som Lars Løkke Rasmussen – der rent faktisk kommer fra blokken. Vi har brug for, at han står i spidsen for Danmark, også efter næste valg. 

Tak for ordet.